بورس نیوز:
شرکت سرمایه‌گذاری پردیس در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به مردادماه سال جاری مجموع بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری‌های خود در بخش شرکت‌های بورسی و غیر بورسی را برابر با ۵۸۹ میلیارد تومان به ثبت رساند.
عمده‌ترین بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری ها‌ی “پردیس” در شرکت‌های بورسی با ۴۹۶ میلیارد تومان شناسایی شد و مابقی آن نیز در حوزه شرکت‌های غیر بورسی با ۹۴ میلیارد تومان بود.
مجموع بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری “پردیس” در مردادماه ۷ درصد کاهش را نسبت به ماه گذشته به دنبال داشت و در مقایسه با سال گذشته نیز ۳۴ درصد افزایش سرمایه‌گذاری را به ثبت رساند، ارزش بازار پرتفوی بورسی پردیس” طی این دوره با ۴ درصدی کاهش روبه‌رو شد.
عمده‌ترین بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری “پردیس” در مردادماه مربوط به بخش «محصولات شیمیایی» با ۱۰۶ میلیارد تومان در پرتفوی شرکت‌های بورسی بود و در بخش شرکت‌های غیر بورسی نیز بیشترین بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری به «صندوق سرمایه گذاری قابل معامله» با ۵۳ میلیارد تومان تعلق یافت.
ارزش بازار پردیس بر روی ریل نزولی+بورس نیوز
بیشترین ارزش بازار سرمایه‌گذاری “پردیس” در مردادماه مربوط به بخش «فلزات اساسی» با ۱۹۳ میلیارد تومان بود و پس‌ازآن نیز بخش «محصولات شیمیایی» با ۱۸۳ میلیارد تومان بیشترین ارزش بازار را از آن خود کرد، ارزش بازار سرمایه‌گذاری پردیس در مردادماه در مقایسه با تیرماه کاهش ۴ درصدی را به همراه داشت، “پردیس” در بخش سرمایه گذاری در «فلزات اساسی» نیز ۸ درصد اُفت در مقایسه با ماه گذشته داشت.
در بخش صورت‌وضعیت پرتفوی شرکت‌های بورسی “پردیس” بیشترین بهای تمام‌شده متعلق به «سرمایه‌گذاری صدر تأمین» با ۲۱ میلیارد تومان بود که ارزش بازار آن در مردادماه بالغ‌بر ۱۸ میلیارد تومان اعلام شد که نسبت به ماه گذشته ۱۰ درصد کاهش یافت.
بیشترین ارزش بازار “پردیس” نیز در اختیار «فولاد مبارکه اصفهان» با مبلغی بالغ‌بر ۸۱ میلیارد تومان بود که ۱۳ درصد کاهش را نسبت به تیرماه به همراه داشت و عمده‌ترین ارزش بازار را پس از فولاد مبارکه اصفهان، «هلدینگ توسعه معادن و فلزات» به خود اختصاص داد که ارزش بازار آن ۵۰ میلیارد تومان بود.
“پردیس” با سرمایه ثبت‌شده ۲۳۰ میلیارد تومان طی عملکرد یک ماهه سال مالی منتهی به آذرماه سال ۱۴۰۱ از محل سود سهام محقق‌شده درآمدی بالغ‌بر ۸۵ میلیارد تومان درآمد داشت، شرکت در انتهای مردادماه چندین شرکت با بهای تمام‌شده ۴۹۶ میلیارد تومان در پرتفوی بورسی خود داشته که با رشد ۷۷ درصدی به مبلغ ۸۷۸ میلیارد تومان رسید.
پایان مطلب

source

توسط ecokhabari