بورس نیوز: صدیق مرسل، رئیس انجمن قطعه‌سازان لوازم خانگی اظهار کرد: قطعه ساز کنار محصول ساز، کار می‌کند و با اجتماع قطعات محصول تولید می‌شود. محصول ساز بیشتر به بازار هدف و مدیریت بازار و تنوع محصول و … می‌اندیشد، ولی قطعه ساز به محتوا، ماهیت قطعه و علم تولید قطعه توجه می‌کند.
وی با اشاره به اینکه صنایع خودرو و لوازم خانگی جزو صنایع پیشرو هستند، افزود: سیاست دولت در برابر صنعت لوازم خانگی با صنعت خودرو متفاوت است. صنعت خودرو انحصاری است، ولی بیشتر صنعت لوازم خانگی توسط بخش خصوصی با نشان‌های متفاوت تولید می‌شود.
صدیق مرسل با اشاره به اینکه برای رقابت با تولیدات خارجی نیاز به دستگاه‌های روز است، گفت: خرید دستگاه‌ها برای تولید قطعات لوازم خانگی نیاز به سرمایه فراوان دارد و از توان بخش خصوصی خارج است. دولت با سرمایه گذاری و دادن وام‌هایی با بهره پایین می‌تواند به قطعه ساز در خرید دستگاه با تکنولوژی روز کمک کند.رقابت با تولیدات خارجی نیاز به دستگاه های به روز

source

توسط ecokhabari