نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وظایف هیئت نظار بانک مرکزی را تعیین کردند.
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه ۶ شهریورماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران با ماده ۱۷ این طرح موافقت کردند.
ماده ۱۷ این طرح به شرح زیر است:
الف) هیئت نظار مرکب از ۳ عضو حسابرسی از میان حسابرسان خبره مطلع در امور بانکی با داشتن حداقل ۱۰ سال سابقه مرتبط و دو عضو اقتصاددان متخصص بانکداری مرکزی است که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تأیید مجمع عمومی بانک مرکزی برای مدت دو سال انتخاب می‌شود، رئیس هیئت از میان اقتصاددان، عضو هیئت توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی انتخاب می‌شوند.
ب) وظایف هیئت نظار به‌شرح زیر است:
۱. حسابرسی صورت‌های مالی بانک و تهیه گزارش‌های مربوط؛
۲. رسیدگی به دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی حداقل هر سه ماه یک بار و
تهیه گزارش تغییرات؛
۳. تهیه گزارش‌های ادواری و موردی در رابطه با عملکرد بانک مرکزی از لحاظ انطباق با قوانین و مقررات؛
۴. تفریغ بودجه بانک مرکزی.
پ) رئیس هیئت نظار موظف است گزارش‌های مصوب هیئت نظار را برای اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی و اعضای هیئت عالی ارسال کند.
ت) نمایندگان ناظر مجلس در مجمع عمومی بانک مرکزی موظفند حداکثر ۴۸ ساعت قبل از برگزاری مجمع، گزارش خود را در ارتباط با گزارش‌های ارائه شده توسط هیئت نظار به دبیرخانه مجمع عمومی ارسال نمایند تا در دستور کار مجمع قرار گیرد.
ث) رئیس کل موظف است امکان دسترسی هیئت نظارت به تمامی اطلاعات و مدارک بانک مرکزی را فراهم کند.
ج) اعضای هیئت نظار نمی‌توانند شغل یا سمت موظف یا غیرموظف اعم از مدیریتی، کارشناسی یا مشاوره‌ای در بخش دولتی یا غیردولتی داشته باشند. این ممنوعیت شامل موارد مستثنی شده ذیل اصل (۱۴۱) قانون اساسی نمی‌شود. حقوق و مزایای اعضای هیئت نظار مطابق حقوق و مزایای مقامات موضوع بند (ج) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/ ۷/ ۱۳۸۶ توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت می‌شود. همچنین هزینه استفاده از خدمات حسابرسانی که حسب تشخیص رئیس هیئت نظار استفاده از خدمات آن‌ها برای انجام مأموریت‌های هیئت نظار ضروری است، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت می‌شود. سایر هزینه‌های هیئت نظار، مشتمل بر هزینه‌های اداری و پشتیبانی، توسط بانک مرکزی تأمین خواهد شد.
چ) بانک مرکزی موظف است با درخواست رئیس هیئت نظار، فضای مناسب، امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی موردنیاز هیئت را تأمین کنند.
ح) آئین‌نامه داخلی هیئت نظار توسط رئیس هیئت تهیه و به تصویب مجمع عمومی می‌رسد. محمدباقر قالیباف در جریان بررسی این طرح و در پاسخ به یکی از نمایندگان، گفت: روز اول از جهت بار مالی به شما عرض کردم دولت با اصل این طرح موافق است و رئیس جمهور نیز به صورت کتبی موافقت کرده است.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

توسط ecokhabari