بورس نیوز:
شرکت پارس خودرو در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به مردادماه سال جاری مجموع درآمد‌های ارائه‌شده طی دوره یک‌ماهه را مبلغی بالغ‌بر یک هزار و ۷۳۷ میلیارد تومان اعلام کرد و طی ۵ ماه سپری‌شده از سال مالی نیز درآمدی که این خودروساز از خود بر جای گذاشت برابر با ۷ هزار و ۹۶۱ میلیارد تومان بود.
لغزندگی مسیر درآمدزایی خپارس+بورس نیوز
میزان سرمایه ثبت‌شده این خودروساز مبلغی برابر با ۱۱ هزار و ۳۵۶ میلیارد تومان شناسایی شد و لازم به ذکر است که درآمد‌های پارس‌خودرو در مردادماه از فروش محصولات در بازار داخلی به دست آمد.
این خودروساز در پنجمین ماه از سال جاری درآمدی که از خود بر جای گذاشت نسبت به ماه گذشته با کاهش درآمد ۲۰ درصدی مواجه بود و مبلغ کاهش این درآمد (۴۴۱ میلیارد تومان) اعلام شد، همان‌طور که در نمودار فوق ملاحظه می‌کنید میزان درآمد ماهانه این شرکت پس‌ازآن که بیشترین درآمدزایی را طی سال مالی جاری داشت؛ نتوانست روند صعودی خود را ادامه دهد.
لغزندگی مسیر درآمدزایی خپارس+بورس نیوز
درآمد اعلام‌شده این شرکت در مردادماه از فروش محصولات تولیدی در بازار داخلی به دست آمد، بیشترین درآمدی که از فروش محصولات خود کسب کرد مربوط به «گروه ۲۰۰ Q» با یک هزار و ۳۵ میلیارد تومان بود و گروه درآمدزای دیگر پارس‌خودرو نیز مربوط به «کوئیک معمولی دنده‌ای» با ۶۵۶ میلیارد تومان بود.
بیشترین نرخ فروش ماهانه طی این دوره در اختیار محصول «کوئیک اتومات پلاس» با ۲۴۲ میلیون تومان بود که ۱۸۵ عدد از آن به فروش رسید، نرخ فروش این خودروساز در مقایسه با تیرماه ۴ درصد کاهش را به همراه داشت.
شرکت پارس‌خودرو در مردادماه سال جاری مجموع فروش محصولات تولیدی خود را طی دوره یک‌ماهه برابر ۱۱ هزار و ۶۶۶ دستگاه شناسایی کرد، طی ۵ ماه گذشته نیز خودرو‌های فروخته‌شده این خودروساز برابر با ۵۴ هزار و ۶۱۸ دستگاه بود.
فروش محصولات این خودروساز در مردادماه نسبت به ماه گذشته با کاهش ۲۱ درصدی مواجه بود و نسبت به مردادماه سال گذشته نیز ۳۲ درصد تنزل پیدا کرد، از ابتدای سال مالی تا پایان مردادماه نیز مقدار فروش “خپارس” رشد ۳۶ درصدی را در مقایسه با سال گذشته به ثبت رساند.
لغزندگی مسیر درآمدزایی خپارس+بورس نیوز
بیشترین مقدار محصولات فروش رفته “خپارس” طی ۵ ماهه گذشته مربوط به تیرماه بود که نزدیک به ۱۵ هزار دستگاه از محصولات خود را به فروش رساند، بیشترین فروش ماهانه پارس‌خودرو در مردادماه در اختیار «گروه ۲۰۰ Q» با ۴ هزار و ۶۷ دستگاه بود و محصول بعدی نیز «گروه ۲۰۰ S» با ۲ هزار و ۳۹۵ دستگاه بود.
پایان مطلب

source

توسط ecokhabari