بورس نیوز:
شرکت فولاد امیرکبیر کاشان در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به مردادماه سال جاری میزان درآمد عملیاتی شناسایی‌شده خود را  مبلغی بالغ‌بر ۳۳۱ میلیارد تومان اعلام کرد، این شرکت فولادی مجموع درآمد تجمیعی خود طی ۵ ماه سپری‌شده از ابتدای سال مالی را برابر با ۲ هزار و ۱۷ میلیارد تومان به ثبت رساند.
درآمد ماهانه فجر 21 درصد پایین تر از میانگین+بورس نیوز
درآمد ماهانه “فجر” از محل فروش محصولات در بازار‌های داخلی، صادراتی و ارائه خدمات شناسایی شد، بیشترین بخش درآمدزای فولاد امیرکبیر کاشان در مردادماه مربوط به بازار داخل کشور با ۲۸۴ میلیارد تومان بود که ۸۶ درصد از درآمد ماهانه را به خود اختصاص داده بود.
شرکت فولاد امیرکبیر کاشان در پایان پنجمین ماه از سال جاری میزان درآمدزایی که داشت نسبت به ماه گذشته با کاهش ۷ درصدی مواجه بود و در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته نیز با اُفت ۹ درصدی همراه بود، میزان درآمدی که طی این دوره از فروش محصولات به دست آورد ۲۱ درصد پایین‌تر از میانگین ماهانه طی ۴ ماه گذشته بود.
درآمد ماهانه فجر 21 درصد پایین تر از میانگین+بورس نیوز
بیشترین درآمدی که “فجر” در مردادماه از فروش محصولات شناسایی کرد مربوط به محصول گالوانیزه با ۲۸۲ میلیارد تومان بود و نرخ فروش آن نیز ۲۵ میلیون تومان در ازای هر تن به ثبت رسید، گفتنی است که فروش ماهانه این شرکت فولادی در بازار داخل کشور نسبت به ماه گذشته با ۱۵ درصد کاهش روبه‌رو بوده است.
شرکت فولاد امیرکبیر کاشان در پایان مردادماه سال جاری مقدار فروش محصولات (داخلی و صادراتی) خود را طی این دوره برابر با ۱۲ هزار و ۱۶۷ تن اعلام کرد، حجم عمده‌ای از این مقدار فروش در اختیار «محصول گالوانیزه» با ۱۱ هزار و ۱۸۳ تن بود، از ابتدای سال مالی تا انتهای مردادماه نیز مقدار فروش محصولات برابر با ۷۸ هزار و ۲۸۴ تن اعلام شد.
درآمد ماهانه فجر 21 درصد پایین تر از میانگین+بورس نیوز
مقدار فروش محصولات فولاد امیرکبیر کاشان نسبت به ماه گذشته کاهش ۹ درصدی را به دنبال داشت و در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته نیز ۱۴ درصد افت را تجربه کرد، محصول گالوانیزه که بیشترین مقدار فروش در مردادماه را در اختیار داشت  نیز با کاهش ۹ درصدی روبه‌رو بود.
پایان مطلب

source

توسط ecokhabari