بورس نیوز:
گروه بهمن در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به مردادماه سال ۱۴۰۱ مجموع بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری خود را طی دوره یک‌ماهه برابر با مبلغ ۱۴ هزار و ۳۵۲ میلیارد تومان ارائه کرد، بهای تمام‌شده “خبهمن” سرمایه‌گذاری از مجموع سرمایه‌گذاری در شرکت‌های «بورسی» و «غیر بورسی» تشکیل‌شده بود.
مجموع بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری‌های “خبهمن” طی دوره یک‌ماهه نسبت به دوره مشابه سال گذشته نزدیک به ۲ درصد افزایش پیدا کرد، عمده‌ترین سرمایه‌گذاری گروه بهمن در شرکت‌های «غیر بورسی» مربوط به بخش «سرمایه‌گذاری‌ها» با مبلغی بالغ‌بر ۵ هزار میلیارد تومان بود و در جایگاه بعدی نیز «خودرو و ساخت قطعات» با ۴ میلیارد و ۶۳۰ میلیارد تومان قرار داشت.
بیشترین میزان بهای تمام‌شده “خبهمن” طی این دوره ماهانه مربوط به بخش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های «غیر بورسی» است، مجموع بهای تمام‌شده در این بخش برابر با ۱۰ هزار میلیارد تومان شناسایی شد که نسبت به ماه گذشته تغییر خاصی را به دنبال نداشت، مابقی سرمایه‌گذاری‌های “خبهمن” در پنجمین ماه از سال جاری در شرکت‌های «بورسی» با ۴ هزار و ۳۳۴ میلیارد تومان به ثبت رسید.
گروه بهمن طی عملکرد ماهانه منتهی به مردادماه سال جاری در صورت‌وضعیت پرتفوی شرکت‌های «بورسی» ارزش بازار سرمایه‌گذاری‌های خود را بالغ‌بر ۱۳ هزار و ۲۵۹ میلیارد تومان شناسایی کرد که نسبت به بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری‌ها رشد ۲۰۶ درصدی را به همراه داشت.
در صورت خلاصه سرمایه‌گذاری‌های تفکیک‌شده، عمده‌ترین بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری در بورس “خبهمن” مربوط به «سرمایه‌گذاری‌ها» ۲ هزار و ۹۵ میلیارد تومان بود و تغییری را نسبت به ماه گذشته به دنبال نداشت، پس‌ازآن نیز بیشترین بهای تمام‌شده مربوط به بخش «خودرو و ساخت قطعات» با یک هزار و ۸۰۳ میلیارد تومان بود.
رشد ۴۰ درصدی درآمد خبهمن از سود سهام محقق شده+بورس نیوز
بیشترین میزان ارزش بازار در صورت‌وضعیت پرتفوی شرکت‌های «بورسی» در اختصاص شرکت «بهمن دیزل» با ۸ هزار و ۳۶۹ میلیارد تومان و شرکت «سرمایه‌گذاری بهمن» با یک هزار و ۵۸۵ میلیارد تومان است.
“خبهمن” با سرمایه ثبت‌شده ۱۳ هزار و ۴۶۳ میلیارد ریالی تومان طی عملکرد ۵ ماهه، طی سال مالی منتهی به پایان اسفندماه سال ۱۴۰۱ از محل سود سهام محقق‌شده ۳۴ میلیارد تومان درآمد داشت که نسبت به ماه گذشته ۴۰ درصد افزایش پیدا کرد.
همان‌طور که بیان شد، “خبهمن” در مردادماه سال جاری عمده‌ترین بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری را در شرکت‌های «غیر بورسی» داشت، بیشترین سرمایه‌گذاری در این بخش مربوط به شرکت «بهمن موتور» با ۳ هزار و ۹۰۴ میلیارد تومان بود.
پایان مطلب

source

توسط ecokhabari