بر اساس اعلام گمرک ایران، ممنوعیت ثبت سفارش واردات گندم توسط بخش خصوصی برداشته شد.
به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس نامه نرگس باقری زمردی مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت به علی وکیلی مدیرکل دفتر واردات گمرک ایران، ممنوعیت ثبت سفارش واردات گندم توسط بخش خصوصی لغو شده است.
در این بخشنامه علت آزاد شدن واردات گندم توسط بخش خصوصی مصوبه جلسه ۵۸ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بوده که بر اساس آن بخش خصوصی می‌تواند گندم معمولی و دروم وارد کند.
ممنوعیت واردات گندم توسط بخش خصوصی برداشته شد
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

توسط ecokhabari