عضو هیئت مدیره بانک عامل بخش مسکن از انعقاد قرارداد خودمالکی ۴۳ هزار و ۸۷۶ واحد ذیل نهضت ملی مسکن به مبلغ ۱۴ هزار و ۸۴۱ میلیارد تومان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، سید محسن فاضلیان در خصوص ارائه تسهیلات خودمالکی طرح نهضت ملی مسکن، قراردادهای منعقده و همچنین میزان واریزی به حساب سازندگان گفت: از ابتدای اجرای طرح تاکنون قرارداد ۴۳ هزار و ۸۷۶ واحد به مبلغ ۱۴ هزار و ۸۴۱ میلیارد تومان منعقد شده است.
عضو هیئت مدیره بانک مسکن ادامه داد: از مجموع قراردادهای منعقد شده به میزان ۱۴ هزار و ۸۴۱ میلیارد تومان، مبلغ ۷ هزار و ۱۷۸ میلیارد تومان به حساب خودمالکان پرداخت شد.
یادآور می‌شود ارائه تسهیلات خودمالکی طرح نهضت ملی مسکن مرحله به مرحله و بر اساس پیشرفت فیزیکی به خودمالکان پرداخت می‌شود.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

توسط ecokhabari