همزمان با افزایش قیمت گاز در اروپا؛ ناشی از کاهش صادرات مسکو، بهای برق نیز در کشورهای اروپایی رکورد زد.

کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

توسط ecokhabari