کاهش حجم بدهی های خارجی ایران مطابق آمار
بورس نیوز: براساس آخرین آمار بانک مرکزی میزان بدهی خارجی ایران در پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ براساس سررسید اولیه بدهی‌ها ۷ میلیارد و ۱۷۳ میلیون دلار است که ۵ میلیارد و ۴۰۲ میلیون دلار آن بدهی‌های میان‌مدت و بلندمدت و یک میلیارد و ۷۷۲ میلیون دلار از این میزان بدهی‌های کوتاه مدت است.
این تعهدات بالفعل ایران بر مبنای یورو نیز رقمی بالغ بر ۷ میلیارد و ۲۳ میلیون یورو محاسبه شده که ۵ میلیارد و ۲۸۹ میلیون یورو از این میزان حجم بدهی‌های میان‌مدت و بلندمدت و یک میلیارد و ۷۳۴ میلیون یورو حجم بدهی‌های کوتاه‌مدت است.
حجم بدهی‌های خارجی ایران در پایان اسفندماه سال ۱۴۰۰ معادل ۸ میلیارد و ۶۷۵ میلیون دلار بوده که این آمار حکایت از کاهش حجم بدهی‌های خارجی ایران در چهار ماهه سال ۱۴۰۱ دارد.
لازم به ذکر است، نسبت بدهی‌های خارجی ایران به تولید ناخالص داخلی رقم پایینی به شمار می‌رود و مقایسه شاخص نسبت بدهی خارجی ایران به تولید ناخالص داخلی با سایر کشور‌ها نشان می‌دهد که ایران در زمره کشور‌هایی است که کمترین میزان بدهی خارجی را در جهان دارد.

source

توسط ecokhabari