بورس نیوز:
بر اساس نظرسنجی که بورس نیوز در خصوص افزایش دامنه نوسان به مثبت و منفی ۷ درصد که آیا در روند کاهشی این روز‌های بازار سهام تأثیرگذار است، بیشترین نظر مخاطبان درباره‌ی این نظرسنجی به بی تأثیر بودن تغییر دامنه نوسان رأی داده اند.
نظرسنجی صورت گفته پایگاه خبری بورس نیوز در روز گذشته:
به نظر شما افزایش دامنه نوسان به مثبت منفی ۷ درصد، در افت این روز‌های بازار سهام تاثیر گذار است؟
• بله
• خیر
• نظری ندارم
بر اساس نظرسنجی که صورت گرفت ۲ هزار و ۱۹۹ نظر از کاربران بورس نیوز به ثبت رسید که در این بین بیشترین نظر مربوط به گزینه «خیر» بوده است.
تظر کاربران جهت تأثیرگذاری افزایش دامنه نوسان+بورس نیوز
بر اساس نظرسنجی که صورت گرفت ۲ هزار و ۱۹۹ نظر به ثبت رسید که در این بین بیشترین نظر مربوط به گرینه «خیر» با یک هزار و ۲۶۹ رأی بوده است اما؛ تعداد نظرات به ثبت رسیده جهت موافق بودن با گزینه تأثیرگذاری افزایش دامنه نوسان به مثبت و منفی ۷ درصد برابر با ۵۷۳ رأی بود.
پایان مطلب

source

توسط ecokhabari