شورای رقابت ورود وزارت آموزش و پرورش و وزارت صمت را به بازار مانتوی مدارس ناقض مقررات فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تشخیص داد و حکم بر توقف رویه مذکور صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز ملی رقابت، حسب تصمیم شورای رقابت، ورود وزارت آموزش و پرورش و وزارت صمت به بازار مانتوی مدارس و تعیین قیمت و ظرفیت تولید پوشاک مدارس برای تولیدکنندگان این محصولات، مصداق نقض مقررات فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تشخیص داده شده و این وزارت‌خانه‌ها ملزم به متوقف کردن رویه مذکور شدند.
دخالت در این رویه اخلال در رقابت بوده و وزارت آموزش و پرورش و وزارت صمت نباید در این بازار دخل و تصرف داشته باشند.
گفتنی است؛ در آستانه بازگشایی مدارس، ورود انحصاری به بازار لباس فرم مدارس موجب نارضایتی گسترده خانواده‌ها و اخلال در بازار تولید پوشاک شده است.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

توسط ecokhabari