بازار اخبار کامودیتی‌ها را پیش‌خور کرده است
علیرضا مستقل، کارشناس بازار سهام به بورس نیوز، گفت: بازار سرمایه از نگاه کوتاه مدت، درگیر اخبار برجامی شده است. اگر اخبار برجام مثبت ارزیابی شود، منجر به مثبت شدن آن می‌شود. اگر ارزیابی‌های برجامی منفی باشد، کلیت بازار سهام نیزمنفی می‌شود به طوری که برخی صنایع بیشتر و بعضی کمتر تاثیر می‌پذیرند. مسئله بعد نرخ سود بین بانکی بوده که نه به شدت برجام، اما بورس را درگیر کرده و بعد از رشد زیادی که به خود دید به نرخ اول بازگشت که تعجب و ابهام برای فعالین این حوزه به جا گذاشت.
وی افزود: به نظر نمی‌رسد بازار سهام چندان درگیر مبحث بودجه شده باشد، ولی نزدیکی به انتهای شهریور بحث بودجه، دست‌اندازی و یا ریسک دولت را در بورس داغ می‌کند. تجربه نشان داده که دولت‌ها حداکثر بهره را از بورس برده‌اند و بازار سهام توان بهره کشی بیشتر را ندارد. در چنین شرایطی فعالان در انتظار تعیین تکلیف این ریسک می‌مانند.
مستقل تشریح کرد: قیمت‌های جهانی که افت‌های زیادی را به خود دیده‌اند و باید اشاره کرد که بر روی کاغذ، احتمال افت بیشتر هم برای آن‌ها وجود دارد. اما شخصا افت بیشتر از این میزان را برای قیمت‌های جهانی متصور نیستم. در این بین نفت و گاز درگیر جنگ در اروپا شده، اما دیگر کامودیتی‌ها کمتر با این موضوع درگیر هستند و بیشتر از نرخ بهره و احتمال رکود تاثیر می‌گیرند. به صورت کلی افق کوتاه مدت یا حتی میان مدت کامودیتنی‌ها نزولی است؛ مگر اینکه اتفاق خاصی در سایست‌گذاری بانک مرکزی آمریکا و چین رخ دهد.
وی ادامه داد: مباحث اخبار برجام، ریسک‌های داخلی و قیمت کامودیتی‌ها از عوامل تاثیرگذار بر بازار سرمایه است که بیشتر آن‌ها در شرایط فعلی اثر منفی بر بازار سهام دارند. به نظر می‌رسد موارد یاد شده بیش از این منفی نخواهند شد و امید است بازار هم بیشتر از شرایط فعلی منفی نشود. باید گفت قبل از وجود چنین متغیر‌هایی بازار سهام در کوتاه مدت و میان مدت ترند نزولی به خود دیده است. از این رو می‌توان به بازگشت امیدوار بود.
این فعال بازار سرمایه بیان کرد: نکته جالب اینکه موجودی پایین انبار‌ها در سطح جهانی برای کامودیتی‌ها مختلف است. مباحث زیادی از جمله لجستیک، کرونا، تغییرات آب و هوایی، تولید و کشت برخی از کامودیتی‌ها را تحت تاثیر قرار داده است. جنگ در اروپا برای این قیمت‌ها و کامودیتی‌ها ناشناخته بوده که باعث شده شرایط فعلی جهان را نامطلوب کند. به همین خاطر می‌توان گفت کامودیتی‌ها عمده مسیر نزولی خود را سپری کرده‌اند.
 
پایان مطلب

source

توسط ecokhabari