۶ استان قطب تولید گندم معرفی شدند
بورس نیوز: استان خوزستان با خرید ۱۹ درصد گندم کشور به میزان یک میلیون و ۳۵۸ هزار تن، قطب این محصول در کشور است و بعد از آن، به ترتیب استان‌های گلستان با خرید ۱۰ و نیم درصد و کردستان با خرید ۸ و نیم درصد گندم کشور قرار دارند که مجموع خرید گندم در آن‌ها، معادل خرید گندم استان خوزستان است.
بر اساس این گزارش، بعد از این ۳ استان نیز به ترتیب استان‌های فارس با خرید ۷ درصد، کرمانشاه با خرید ۶ و نیم درصد و آذربایجان غربی با خرید ۶ درصد گندم کشور قرار دارند که مجموع خرید آن‌ها، معادل خرید گندم در دو استان گلستان و کردستان است.
فهرست ۱۰ استانی که بیشترین خرید گندم را در کشور ثبت کرده‌اند، به شرح زیر اعلام شده است:
۱- خوزستان با خرید یک میلیون و ۳۵۸ هزار تن (۱۹ درصد کل خرید گندم کشور)
۲- گلستان با خرید ۷۵۸ هزار تن (۱۰ و نیم درصد کل خرید گندم کشور)
۳- کردستان با خرید ۶۱۲ هزار تن (۸ و نیم درصد کل خرید گندم کشور)
۴- فارس با خرید ۴۹۵ هزار تن (۷ درصد کل خرید گندم کشور)
۵- کرمانشاه با خرید ۴۷۳ هزار تن (۶ و نیم درصد کل خرید گندم کشور)
۶- آذربایجان غربی با خرید ۴۳۸ هزار تن (۶ درصد کل خرید گندم کشور)
۷- خراسان رضوی با خرید ۳۵۲ هزار تن (۵ درصد کل خرید گندم کشور)
۸- همدان با خرید ۳۱۷ هزار تن (۴ و نیم درصد کل خرید گندم کشور)
۹- لرستان با خرید ۲۷۲ هزار تن (۴ درصد کل خرید گندم کشور)
۱۰- آذربایجان شرقی با خرید ۲۶۰ هزار تن (۳ و نیم درصد کل خرید گندم کشور)
گفتنی است، ۵ استان پیشتاز خرید تضمینی گندم، معادل ۵۲ درصد کل گندم خریداری شده در کشور را تولید کرده‌اند.

source

توسط ecokhabari