رشت- معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری اراضی در حاشیه شهرها را نگران کننده عنوان کرد و گفت: تحقیق، آموزش و دانش محوری در حوزه آب و خاک در اولویت قرار دارد.
به گزارش خبرنگار مهر فریبرز عباسی ظهر چهارشنبه در نشست بررسی وضعیت آب و خاک استان‌های شمال کشور اظهار کرد: جلسات در حوزه آب و خاک باید ستادی و نتیجه محور باشد نه گزارش محور، چرا که فقط با ارائه گزارش نتیجه حاصل نمی‌شود.
وی با تاکید بر نگاه علمی به حوزه آب و خاک در بخش کشاورزی افزود: توجه به آب و خاک از مسائل مهم در بخش کشاورزی است.
معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی از برگزاری کارگاه‌های آموزی در حوزه حفاظت آب و خاک در آینده نزدیک خبر داد و اضافه کرد: تحقیق، آموزش و دانش محوری در حوزه آب و خاک در اولویت قرار دارد.
عباسی با انتقاد از تغییر کاربری در حاشیه شهرها بیان کرد: تغییر کاربری اراضی در حاشیه شهرها بسیار نگران کننده است که منفعت شخصی را دنبال می‌کند.
وی با تاکید بر شناسایی اراضی کشاورزی افزود: عدم شناسایی درست از اراضی کشاورزی منتج به تغییر کاربری می‌شود.
معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه مطالعات در حوزه آب و خاک باید جامع و کامل صورت گیرد، گفت: قبل اجرای یک طرح باید مطالعات و تحقیقات اصولی و کارشناسی ان انجام شود.
عباسی با تاکید بر اولویت بندی مسائل زیست محیطی در طرح مطالعات آب و خاک تصریح کرد: لحاظ مسئله زیست محیطی و همچنین شناسایی چالش‌ها، فرصت‌ها و تهدیدها باید در طرح مطالعاتی مد نظر قرار گیرد.
وی با اشاره به مستندسازی پروژه‌های آب و خاک افزود: مستندسازی کارها می‌تواند کمک بزرگی بر تسهیل بخشی اقدامات بعدی کند.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

توسط ecokhabari