شرکت
بورس نیوز: در راستای حمایت پایدار از پروژ‌های معدنی و تکمیل واحد‌های بهره برداری، شرکت تجلی توانست بخش عمده سهام یکی از شرکت‌های با سابقه و خوشنام فعال در حوزه معدنی را خریداری نماید.
در این اقدام و با سرمایه گذاری و خرید ۴۰درصد از سهم شرکت معدن کار باختر شرکت تجلی بعنوان یکی از سهامداران و ذینفعان آن مجموع شد.
شرکت معدن کار باختر در حال حاضر بهره برداری از سه معدن در استان‌های غربی کشور را بعهده دارد.

source

توسط ecokhabari