نقص قانون ساماندهی خودرو رفع می شود
بورس نیوز: رضا فاطمی امین، وزیر صمت در قانون ساماندهی خودرو، تولید به اسقاط متصل شده بود که نقص محسوب می‌شود، زیرا چنانچه خودرویی برای اسقاط نباشد تولید آن متوقف می‌شد.
وی افزود: برای رفع این مشکل دولت لایحه دو فوریتی به مجلس ارائه کرد که چنانچه به تشخیص وزارت صمت عرضه و تقاضای گواهی اسقاط دچار مشکل شود یعنی معادل شماره گذاری خودرو یا موتور سیکلت اسقاط صورت نگیرد در این صورت یک درصد قیمت فروش خودرو به صندوق ملی محیط زیست، واریز شود.
فاطمی امین ادامه داد: مبالغ واریز شده به عنوان کمک سود یا یارانه به افرادی تعلق می‌گیرد که خودرو و یا موتور اسقاط می‌کنند.
وزیر صمت گفت: با این پیشنهاد خلائی که در قانون وجود داشت برطرف می‌شود که امیدواریم در اولین جلسه مجلس این موضوع اعلام وصول و مصوب شود.

source

توسط ecokhabari