علی سعدوندی، موسس کلینیک اقتصاد در گفتگو با بورس نیوز،اظهار کرد: تا وقتی نقدینگی به این صورت ادامه پیدا کند مشکل به صورت ریشه‌ای و اساسی حل نمی‌شود و تورم دیر یا زود به اقتصاد ایران بر می‌گردد.
 
نقدینگی با بانکداری واقعی کنترل می شود/ خصولتی ها متهمان اصلی رشد نقدینگی در کشور هستند
 
وی افزود: مشکل اساسی اقتصاد ایران رشد نقدینگی است. نقدینگی چگونه رشد می‌کند؟ نقدینگی از طریق خلق پول بانکی رشد می‌کند و خلق پول بانکی چگونه رشد می‌کند که این موضوع به این بستگی دارد که بانک، دولتی، خصوصی و یا بینابین است. معمولا در بانک‌های خصوصی، چون به سودآوری توجه دارند و نسبت کفایت سرمایه را رعایت می‌کنند نقدینگی نمی‌تواند بدون ضابطه رشد کند. این نوع بانک‌های خصوصی که در کشور تعدادشان کم است بهترین پاسخ به رشد نقدینگی بالا هستند. یعنی اگر ما بانکداری خصوصی واقعی داشتیم چه بسا نرخ رشد نقدینگی در حد امروز نبود.
وی افزود: نکته دیگر این است؛ وقتی که دولت کسری بودجه بالا دارد در کشوری مثل کشور ما که ابزار‌های مالی توسعه پیدا نکردند یا اگر هم توسعه پیدا کردند به دلیل نگرش‌های غلط، ناآگاهی‌های عمومی در میان کارشناسان اقتصادی وجود دارد از ابزار‌هایی مثل اوراق برای تامین کسری بودجه دولت استفاده نمی‌شود. پس تنها راه کنترل کسری بودجه دولت این است که استفاده از منابع بانکی به صورت مستقیم و غیرمستقیم از پول پرقدرت بانک مرکزی استفاده خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: علاوه بر این‌ها یکسری بانک‌های خاکستری داریم که نه خصوصی، نه دولتی بوده و بینابین هستند. این بانک‌ها نسبت کفایت سرمایه را رعایت نکرده و تحت هیچ گونه نظارت دولتی و بازار نیستند. در اقتصاد ایران این بانک‌ها مسبب اصلی رشد نقدینگی در سال‌های گذشته بودند. برخی از افراد به دلیل تعلقات ایدئولوژیک این بانک‌های خاکستری را به نام بانک‌های خصوصی می‌شناسند که این مساله صحت ندارد.
موسس کلینیک اقتصاد در این باره ادامه داد:، زیرا بانک‌های خصوصی باید نسبت کفایت سرمایه را رعایت کند. وقتی بانک خصوصی نسبت کفایت سرمایه را رعایت می‌کند یعنی ثروت مالک و موسس بانک در اختیار بانک به عنوان تضمین قرار می‌گیرد و این موضوع دلیل اصلی است که در دنیا به دنبال این هستند که بانک خصوصی باشد. زیرا ثروت مدیران و مالکان بانک به عنوان تضمین در اختیار بانک قرار می‌گیرد و این به عنوان بزرگترین تضمین است که بانک ریسک‌های بالا نپذیرد.
سعدوندی گفت: متاسفانه در ایران مدیران بانک‌های دولتی بعد از بازنشستگی وارد یکسری بانک‌های خاکستری می‌شوند که هیچ گونه ضابطه‌ای نداشته و تا حد زیادی خصولتی هستند و همان فرهنگ بانک‌های دولتی را وارد این بانک‌ها می‌کنند. به ظاهر عنوان می‌کنند که این بانک‌ها خصوصی هستند.ش

source

توسط ecokhabari