پیگیری بانک مرکزی برای پرداخت وام بدون ضامن بانک ها
بورس نیوز: احسان خاندوزی، وزیر صمت اظهار کرد: با توجه به این که پرداخت وام بدون ضامن برای وام‌های خرد و افرادی که دارای سابقه خوش حسابی پیش بانک‌ها هستند از دستور‌های رئیس جمهور است، حتما توقع ما این است که همه شبکه بانکی به دستور رئیس جمهور احترام بگذارند و با این سیاست که به نفع مردم به ویژه اقشار ضعیف جامعه است، همراهی کنند.
وی افزود: در وزارت اقتصاد و دارایی به شکل ویژه‌ای نظارت بر بانک‌های دولتی را پیگیری می‌کنیم. با مواردی از تخلف حتما رسیدگی می‌شود. البته موارد دیگری هم تقریبا به شکل مستمر به ما از شهر‌های مختلف گزارش می‌شود.
خاندوزی خاطرنشان کرد: درخواست ما این است که بانک مرکزی هم کمک کند، زیرا ابزار نظارت بر بانک‌های خصوصی در اختیار مقامات پولی کشور است. در خصوص بانک‌های خصوصی هم بانک مرکزی از ابزار و اهرم‌های خود استفاده کند تا آن‌ها را نیز به این قانون تمکین کنند.

source

توسط ecokhabari