۶۷ درصد سهام پرند دارو تحت مالکیت شکام+بورس نیوز
بورس نیوز:

شرکت پرند دارو در خصوص تغییر با اهمیت در فعالیت آن شرکت شامل نوسازی، بازسازی و فعالسازی خطوط تولید (آغاز تولید) پس از خرید توسط این شرکت به شرح زیر تقدیم می‌گردد:
تولید نوسکاپین صادراتی، تولید پاپاورین صادراتی، تولید متادون داخلی، تولید شربت اپیوم (تریاک) شایان ذکر است که صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز (سهامی عام) در تیر ماه سال جاری نسبت به تملک ۶۷ درصد سهام شرکت فوق که یکی از تولیدکنندگان مواد موثره نارکوتیک است، اقدام نموده است.
۶۷ درصد سهام پرند دارو تحت مالکیت شکام+بورس نیوز

source

توسط ecokhabari