اتصال سیستم پرداخت میر روسیه به سامانه شتاب
بورس نیوز: سیستم پرداخت میر روسیه بزودی به سامانه ایرانی شتاب متصل خواهد شد.
بر اساس این گزارش، با اتصال این دو درگاه به یکدیگر، امکان برقراری تراکنش‌های مالی بین دو کشور ایران و روسیه، ارتباط بین شبکه بانکی این دو کشور برقرار خواهد شد و براحتی امکان استفاده ازحساب بانکی بین دو کشور وجود خواهد داشت.

source

توسط ecokhabari