افزایش درآمد ۶۲ درصدی پارسیان از حق بیمه+بورس نیوز
بورس نیوز:
شرکت بیمه پارسیان در گزارش فعالیت ماهانه خود طی دوره منتهی به مردادماه سال ۱۴۰۱ از فروش حق بیمه به بیمه‌شدگان تحت پوشش خود درآمدی که شناسایی کرد مبلغی بالغ‌بر ۵۳۴ میلیارد تومان بود و همچنین از ابتدای سال مالی تا پایان مردادماه مجموع درآمد‌ی که حاصل از فروش حق بیمه در رشته بیمه‌های مختلف بود، مبلغی برابر با ۲ هزار و ۴۶۹ میلیارد تومان اعلام کرد.
افزایش درآمد ۶۲ درصدی پارسیان از حق بیمه+بورس نیوز
میزان خسارت پرداخت‌شده توسط “پارسیان” در مردادماه به مشتریان تحت پوشش خود مبلغی نزدیک به ۳۳۰ میلیارد تومان بود و از ابتدای سال مالی تا پایان مردادماه نیز مجموع خساراتی که مورد پرداخت قرارگرفته برابر با یک هزار و ۴۰۸ میلیارد تومان اعلام‌شده است. همچنین لازم به ذکر است که در مردادماه این شرکت تراز مثبت ۶۲ درصدی را به ثبت رساند.
درآمد ماهانه‌ای که شرکت “پارسیان” در پنجمین ماه از سال جاری از محل فروش حق بیمه به دست آورد مبلغی برابر با ۵۳۴ میلیارد تومان بود، این میزان درآمدی که توسط “پارسیان” از فروش حق بیمه به ثبت رسید نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۶۴ درصد رشد را در کارنامه مالی خود به ثبت رساند.
میزان درآمد تجمیعی این شرکت بیمه‌ای طی این دوره ماهانه با رشد ۵۱ درصدی نسبت به سال گذشته همراه بود، به‌گونه‌ای که از مبلغ ۳۹۴ میلیارد تومان به ۲ هزار و ۴۶۹ میلیارد تومان رسیده است.
افزایش درآمد ۶۲ درصدی پارسیان از حق بیمه+بورس نیوز
بیشترین میزان درآمد “پارسیان” مربوط به رشته بیمه «ثالث – اجباری» با ۲۱۷ میلیارد تومان است که ۴۱ درصد از درآمد ماهانه را در اختیار دارد، رشته بیمه «درمان» توانست بیشترین درآمد “پارسیان” را پس از بخش ثالث – اجباری با مبلغی نزدیک به ۹۰ میلیارد تومان به خود اختصاص داد.
از ابتدای سال مالی تا پایان مردادماه عمده‌ترین درآمد به‌دست‌آمده نیز متعلق به رشته بیمه ثالث-اجباری با ۹۴۳ میلیارد تومان بود که نسبت به سال مالی گذشته ۳۴ درصد افزایش را در پی داشته است، در پایان لازم به ذکر است که این شرکت بیمه‌ای طی عملکرد تجمیعی خود تا پایان مردادماه توانست تراز مثبت ۷۵ درصدی را از خود بر جای گذاشت.
پایان مطلب

source

توسط ecokhabari