مراغه- رئیس بخش دانه‌های روغنی موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور گفت: کشت دیم دانه‌های روغنی در کشور سه برابر شده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، حسین رستمی روز یکشنبه در حاشیه دومین روز از همایش سالیانه مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور که در مراغه در حال برگزاری است، بیان کرد: طی سال‌های اخیر دستاوردهای ارزشمندی در بخش تحقیقات دانه‌های روغنی به دست آمده که معرفی ارقام جدید مناسب برای اقلیم‌های مختلف کشور با تولید اقتصادی مانند ارقام گلرنگ فرامان، سینا و امید از جمله آنهاست.
وی همچنین به تولید اولین رقم کلزای دیم اشاره و بیان کرد: معرفی محصولات روغنی جدید متحمل به سرما و خشکی و توسعه تنوع ژنتیکی آنها مانند کاملینا – بالنگوی شهری نیز از دستاوردهای ارزشمند در این بخش به شمار می‌رود.
به گفته وی توجه ویژه به کیفیت روغن و استفاده‌های صنعتی در کنار مصارف خوراکی و تعریف پروژه‌های اصلاح مولکولی ارقام موجود از طریق همکاری با موسسه‌ها و دانشگاه‌های داخل و خارج از کشور نیز از اقدامات دانش‌بنیان در زمینه توسعه کشت و افزایش بهره‌وری دانه‌های روغنی است.
وی همچنین به افزایش تعداد و کیفیت مطالعات به‌زراعی در تحقیقات دانه‌های روغنی نیز اشاره کرد و افزود: روند روبه رشد کشت دیم دانه‌های روغنی با تکیه بر نتایج پژوهش‌ها ادامه خواهد داشت.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

توسط ecokhabari