برگزاری انتخابات جامعه حسابداران رسمی ایران در ۲ روز آینده
بورس نیوز:  جامعه حسابداران رسمی ایران با ۲۸۵۰ نفر حسابدار و حدود ۱۰ هزار نفر مشاغل در موسسات حسابرسی بصورت غیر مستقیم تامین معیشت حدود ۴۰ هزار نفر را بر عهده دارد.
بر اساس مقررات جامعه حسابداران رسمی ایران هر سه سال یکبار انتخابات تعیین اعضای شورامالی جامعه صورت می‌گیرد و بر همین اساس مقرر گردید روز چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ انتخابات اعضای شورامالی دوره هشتم با رای اعضا تعیین شوند.
جامعه حسابداران مصداق واقعی یک نهاد نخبه گرائی با حدود ۴۲ هزار سال سابقه می‌باشد که اگر حاکمیت دوراندیش و تدبیرگرا باشد می‌تواند از آن به عنوان ابزار شفافیت مالی و مالیاتی استفاده نماید. بدیهی است شان و مرتبت هر نهادی متضمن رفتار عملکردی و نحوه تاثیر آن بر اقتصاد و سیاست است.
با توجه به اینکه پیش نویس طرح نظام جامع حسابداری “نهاد ناظر حرفه حسابرسی” آماده ارائه در مجلس بوده وظایف شورامالی بعدی بسیار خطیر و حساس است.
اگرچه وفق مقررات حاکم هر حسابدارر رسمی با داشتن شرایط خاصی میتواند کاندیدای خود را اعلام و در صورت تائید صلاحیت توسط مرجع مربوطه در انتخابات شرکت نماید. اما صرف علاقمندی اعضاء نمی‌تواند مشکلات پیش روی جامعه را حل نماید زیرا شورایعالی یک مجموعه ۱۱ نفری است که همفکری در آن بر همدلی اولویت دارد.
تجربه سنوات بیست ساله عمر جامعه نشان می‌دهد که کاندیدا‌ها با علاقمندی در انتخابات ورود می‌کنند ولی پس از انتخابات “چه برگزیده شوند و چه انتخاب نشوند” از محیط فعالیت اجتماعی دوری گزینی می‌نمایند که این امری اخلاقی نیست. نمایه زیر اخرین وضعیت کاندید‌ها را در این دوره نشان می‌دهد که انید است اعضای جامعه با دوراندیشی و ضواب حرفه‌ای بتواند اعضای شورایعالی را از میان شایسته گان انتخاب نمایند.
برگزاری انتخابات جامعه حسابداران رسمی ایران در ۲ روز آینده
 

source

توسط ecokhabari