بورس نیوز:
شرکت گلتاش در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به مردادماه سال جاری مجموع درآمد عملیاتی خود که از فروش محصولات شناسایی کرد را مبلغی بالغ‌بر ۹۰ میلیارد تومان به ثبت رساند و درآمدی که از ابتدای سال مالی (منتهی به آذرماه ۱۴۰۱) تا پایان مردادماه ارائه کرد برابر با ۵۵۷ میلیارد تومان بود.
روند صعودی گلتاش به ماه سوم نرسید+بورس نیوز
“شگل” درآمدی که طی دوره ماهانه منتهی به مردادماه ۱۴۰۱ از خود بر جای گذاشت مربوط به فروش محصولات در بازار داخلی، صادراتی بود که عمده‌ترین آن‌ها در بازار داخل کشور شناسایی شد، بازار صادراتی نیز ۱۱ درصد از درآمد ماهانه را در اختیار داشت.
درآمدی که “شگل” در مردادماه از فروش محصولات خود به ثبت رساند نسبت به ماه گذشته ۲۵ درصد کاهش پیدا کرد و همچنین نسبت به سال گذشته اُفت ۱۸ درصدی را شاهد بود.
بیشترین درآمدی که این شرکت بهداشتی به ثبت رساند متعلق به «صابون» در بازار داخل کشور بود که ۲۷ میلیارد تومان درآمدزایی داشت، نرخ فروش این محصول ۴۶ میلیون تومان در ازای هر تن اعلام شد که نسبت به ماه گذشته نزدیک به یک درصد افزایش پیدا کرد و در مقایسه با سال گذشته نیز ۱۹ درصد افزایش نرخ را مشاهده کرده است.
روند صعودی گلتاش به ماه سوم نرسید+بورس نیوز
همان‌طور که گفته شد در مردادماه سال جاری درآمد‌های گلتاش از فروش محصولات در بازار داخلی، صادراتی شناسایی شد که ۸۹ درصد از آن در بازار داخلی به دست آمد، در بازار صادراتی بیشترین درآمدی که از فروش محصول ارائه شد برابر با ۱۰ میلیارد تومان بود.
بر اساس این گزارش، مقدار فروش ماهانه شرکت گلتاش در مردادماه برابر با ۲ هزار و ۶۷۷ تن بود که در مقایسه با ماه گذشته ۳۴ درصد کاهش فروش را تجربه کرد و گفتنی است که از ابتدای سال مالی تاکنون ۱۸ هزار و ۶۰۶ تن از محصولات شوینده این شرکت به فروش رسیده و این در صوری است که کاهش فروش تجمعی ۳۹ درصدی را طی این دوره مالی به همراه دارد.
پایان مطلب

source

توسط ecokhabari