گندله پرفروش‌ترین محصول  کگهر نام گرفت+بورس نیوز
بورس نیوز:
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به مردادماه سال جاری مجموع مقدار فروش محصولات تولید خود طی این دوره را برابر با ۹۷۱ هزار و ۵۳۱ تن اعلام کرد، همچنین از ابتدای سال مالی تا پایان مردادماه نیز مقدار فروش این شرکت معدنی برابر با ۴ میلیون و ۴۳۹ هزارتن بود.
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر محصولاتی که در پنجمین ماه از سال جاری به فروش رساند مربوط به فروش در بازار‌های داخلی و خارجی بود، عمده‌ترین مقدار فروش متعلق به فروش محصولات در بازار داخل کشور با ۶۹۳ هزار تن بود که ۷۱ درصد از فروش ماهانه را در اختیار داشت.
گندله پرفروش‌ترین محصول  کگهر نام گرفت+بورس نیوز
معدنی و صنعتی گل گهر در مردادماه از فروش ۹۷۱ هزار و ۵۳۱ تنی محصولات تولیدی خود به درآمد ۲ هزار و ۸۰۸ میلیارد تومانی دست یافت و از ابتدای سال مالی تا پایان مردادماه نیز از مقدار فروش ۴ میلیون و ۳۴۹ هزار تن به فروش رساند ۱۴ هزار و ۶۶۳ میلیارد تومان درآمدزایی داشت.
میانگین مقدار فروش محصولات ”کگهر” طی ۴ ماه گذشته از ابتدای سال مالی تاکنون برابر با ۸۴۴ هزارتن است، لازم به ذکر است که در مردادماه مقدار فروش این شرکت معدنی نسبت به میانگین ماهانه طی ۴ ماه گذشته ۱۵ درصد بالاتر بود، مقدار فروش ماهانه معدنی و صنعتی گل گهر نسبت به ماه گذشته ۲۳ درصد افزایش فروش را تجربه کرده است.
مقدار فروش ماهانه این شرکت فولادی در دوره مشابه سال گذشته برابر با ۶۹۳ هزار تن در ماه بود، گفتنی است که در سال جاری این مقدار فروش با افزایش ۲۷۸ هزارتنی همراه بود.
پرفروش‌ترین محصول معدنی و صنعتی گل گهر در مردادماه که مورد تقاضای مشتریان قرار گرفت مربوط به «گندله» با ۶۳۴ هزارتن بود که ۶۵ درصد از مقدار فروش ماهانه را در پنجمین ماه از سال جاری به خود اختصاص داد، از فروش ۶۳ هزارتن گندله در بازار داخلی نزدیک به ۲ هزار میلیارد تومان درآمدزایی از سوی “کگهر” شکل گرفت.
محصولاتی که “کگهر” در مردادماه موفق به فروش آن‌ها شد شامل گندله، کنسانتره سنگ آهن، گندله ریزدانه در بازار‌های داخلی و صادراتی بود که به فروش رسید. همان‌طور که گفته شد گندله بیشترین فروش را به خود اختصاص داد و پس از آن نیز کنسانتره سنگ آهن عمده‌ترین مقدار فروش را با ۱۴۰ هزارتن به خود اختصاص داد.
پایان مطلب

source

توسط ecokhabari