کوره‌های ذوب در مردادماه داغ شد+بورس نیوز
بورس نیوز:
شرکت ذوب آهن اصفهان در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به مردادماه سال جاری مجموع مقدار فروش محصولات تولید خود طی این دوره را برابر با ۲۰۶ هزار و ۲۲۹ تن مورد شناسایی قرار داد، همچنین از ابتدای سال مالی تا پایان مردادماه نیز مقدار فروش این شرکت فولادی برابر با یک میلیون و ۴۰ هزار تن بود.
محصولاتی که شرکت ذوب آهن اصفهان در مردادماه به فروش رساند مربوط به فروش آن‌ها در بازار‌های داخل و خارج از کشور بود، عمده‌ترین مقدار فروش متعلق به فروش محصولات در بازار داخل کشور با ۱۱۴ هزار تن بود که ۵۶ درصد از فروش ماهانه را در اختیار داشت.
ذوب آهن اصفهان در مردادماه از فروش ۲۰۶ هزار و ۲۲۹ تنی محصولات تولیدی خود به درآمدی نزدیک به ۳ هزار و ۳۰۶ میلیارد تومان دست یافت و از ابتدای سال مالی تا پایان مردادماه نیز از مقدار فروش یک‌میلیون و ۴۰ هزار تن به فروش رساند ۱۶ هزار و ۶۴۷ میلیارد تومان درآمدزایی داشت.
کوره‌های ذوب در مردادماه داغ شد+بورس نیوز
میانگین مقدار فروش محصولات ”ذوب” طی ۴ ماه سپری‌‎شده از ابتدای سال مالی برابر با ۲۰۸ هزارتن است، گفتنی است که در مردادماه مقدار فروش این شرکت فولادی نسبت به میانگین ماهانه طی ۴ ماه گذشته عملکردی یکسان داشت، مقدار فروش ماهانه ذوب آهن اصفهان نسبت به ماه گذشته ۹ درصد افزایش فروش را تجربه کرده است.
مقدار فروش ماهانه این شرکت فولادی در دوره مشابه سال گذشته برابر با ۱۷۲ هزار تن در ماه بود، گفتنی است که در سال جاری این مقدار فروش با افزایش ۳۴ هزارتنی همراه بود، مقدار فروش تجمیعی این شرکت نیز در مقایسه با سال گذشته ۱۲۸ درصد افزایش پیدا کرد.
پرفروش‌ترین محصول ذوب آهن اصفهان در مردادماه که مورد تقاضا قرار گرفت مربوط به به «شمش کالایی (صادراتی)» با ۶۳ هزارتن بود که ۳۱ درصد از مقدار فروش ماهانه را در پنجمین ماه از سال جاری به خود اختصاص داد، از فروش ۶۳ هزارتن شمش کالایی در بازار خارج از کشور ۸۳۱ میلیارد تومان درآمدزایی از سوی “ذوب” شکل گرفت.
محصولاتی که “ذوب” در مردادماه موفق به فروش آن‌ها شد شامل تیرآهن، میلگرد، کلاف، شمش کالایی، ریل. سایر (نبشی، ناودانی و …) بود که در بازار‌های داخلی و خارجی به فروش رسید. همان‌طور که گفته شد شمش کالایی بیشترین فروش را به خود اختصاص داد و پس از آن نیز تیرآهن عمده‌ترین مقدار فروش را با ۵۵ هزارتن به خود اختصاص داد.
پاین مطلب

source

توسط ecokhabari