پرداخت نخستین سود صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت صدور و ابطالی شکوه اوج دماوند
بورس نیوز:  سود این صندوق ۲۱.۷درصد خواهد بود که در صورت سرمایه گذاری مجدد سود‌های پرداختی در صندوق، نرخ سود سالانه برابر ۲۴درصد خواهد بود.
سرمایه گذاری آنلاین در واحد‌های صندوق از طریق سامانه اورنگ دماوند به نشانی http://owrang.damavand-ib.ir قابل انجام است.
لازم به ذکر است، ۵ صندوق تأمین سرمایه دماوند با دارایی تحت مدیریت ۱۴۰ هزار میلیارد ریال فعال بوده و ۳ صندوق جسورانه ارغوان، صندوق سرمایه گذاری مختلط با تضمین اصل سرمایه گیتی دماوند و صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت نوع دوم نیلی دماوند نیز به زودی پذیره نویسی خواهند شد.

source

توسط ecokhabari