رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی گفت: در نظام مالیات ستانی هوشمند، داده و اطلاعات فراهم است و تشخیص مالیات به صورت سیستمی بوده و دیگر چانه زنی میان مودی و ممیز مالیاتی مطرح نیست.
به گزارش خبرنگار مهر، محمد برزگری در همایش تبیین قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان برای شرکت‌های بورسی و فرابورسی اظهار داشت: این قانون ابزاری برای تبدیل نظام مالیات ستانی سنتی به هوشمند است.
وی افزود: در نظام مالیاتی سنتی داده‌ها و اطلاعات ما کامل نیست بنابراین شخص محور شده و مالیات‌هایی که تعیین می‌شود، واقعی نیستند.
رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه وقتی مالیات‌ها شخص محور تأیید می‌شود، شاهد چانه زنی مودی با ممیز مالیاتی هستیم، گفت: در این صورت در نظام مالیاتی سنتی فرار مالیاتی قابل توجهی خواهیم داشت.
برزگری تصریح کرد: اما در نظام مالیات ستانی هوشمند، داده و اطلاعات فراهم است و تشخیص مالیات به صورت سیستمی بوده و دیگر چانه زنی میان مودی و ممیز مالیاتی مطرح نیست.
وی ادامه داد: در تیرماه امسال نسخه اولیه سامانه مودیان ایجاد شد و امکان اجرا یافت.
رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی با تأکید بر اینکه قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان نیازمند گذشت زمان برای بلوغ تدریجی است، یادآور شد: به همین دلیل اجرای دفعی قانون پایانه‌های فروشگاهی را کنار گذاشتیم و سراغ اجرای تدریجی آن رفتیم.
به گفته برزگری در قانون پایانه‌های فروشگاهی، رویکرد مالیات پسینی به اقدامات پیشینی تبدیل می‌شود. به این معنا که در نظام مالیاتی فعلی منتظریم فعالان اقتصادی اظهار نامه بدهند و بعد ما به آنها مراجعه و اسناد حسابرسی را مطالعه کنیم اما در اقدامات پسینی ما بر اساس صورت حساب الکترونیکی به صورت سیستمی به اطلاعات فعالان اقتصادی دسترسی داریم و نیازی به اظهارنامه‌های فعالان اقتصادی نیست.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

توسط ecokhabari