آغاز فرایند تدوین برنامه هفتم توسعه با دستور رئیس جمهور
بورس نیوز: بابک افقهی، سرپرست معاونت امور مجلس، حقوقی و توسعه منطقه‌ای سازمان برنامه و بودجه کشور اظهار کرد: البته تمهید مقدمات و جلسات متعدد مطالعات تدوین برنامه هفتم توسعه در سال گذشته و به دستور میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه با محوریت دو بازوی پژوهشی سازمان یعنی مرکز آینده‌نگری و مؤسسه عالی پژوهش و برنامه‌ریزی آغاز شده بود.
سرپرست معاونت امور مجلس سازمان برنامه و بودجه بیان کرد: از جمله اقدامات مهم دیگر برگزاری جلسات متعدد نخبگی با حضور کارشناسان و استادان دانشگاه در حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه برای بررسی مدل‌های متعدد و انتخاب بهترین مدل مناسب برای تمرکززدایی در برنامه توسعه و افزایش اختیارات به استان‌ها برای تبلور ظرفیت‌های فراوان آن‌ها برای تحقق بیشتر پیشرفت در کشور بود.
 افقهی تاکید کرد: تمرکززدایی و توجه به توسعه استان‌ها یکی از رویکرد مهم تدوین برنامه هفتم توسعه در دولت سیزدهم و بر اساس سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری خواهد بود که مبتنی بر آمایش سرزمین، تجهیز منابع لازم از طریق ایجاد صندوق‌های استانی و افزایش قدرت تصمیم‌گیری در استان‌ها است.
معاون رئیس سازمان برنامه و بودجه پیش‌بینی کرد؛ تا پایان فروردین‌ماه سال آینده نسخه اولیه برنامه به هیئت وزیران تقدیم و پس از آن روند بررسی و تصویب برنامه هفتم در دولت و مجلس آغاز شود.
افقهی با اشاره به تأکید ریاست‌جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه برای استفاده از همه ظرفیت‌های کارشناسی و نخبگی در تدوین برنامه هفتم توسعه گفت: این سازمان آماده پذیرش پیشنهادها، نظرات و استفاده از ظرفیت‌های ارزنده دانشگاه‌ها و قطب‌های علمی و گروه‌های کاری اتاق‌های بازرگانی، تعاون و فعالان اقتصادی سراسر کشور به‌صورت سازماندهی شده و کارآمد می‌باشد.

source

توسط ecokhabari