اعطای تراکم بیشتر به انبوه سازان بافت های فرسوده
بورس نیوز: رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: شورای عالی شهرسازی و معماری برای تسریع در روند نوسازی بافت‌های فرسوده خدماتی به محلات فرسوده اختصاص داده و در روستا‌ها برای نوسازی و تعمیرات تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی با نرخ سود ۵ درصد پرداخت شود.
به گفته وی، با توجه به آنکه در حوزه نوسازی بافت‌های فرسوده بسیار عقب هستیم سیاست‌های تشویقی از جمله اعطای ۲ طبقه مازاد و پارکینگ و همچنین اعطای تسهیلات تشویقی به شرکت‌های انبوه سازی پرداخت خواهد شد تا شاهد تسریع در روند نوسازی بافت‌های فرسوده شویم.
وزیر راه و شهرسازی گفت: سیاست‌های تشویقی در روند نوسازی بافت‌های فرسوده را در دستور کار خود قرار داده ایم تا بافت‌های ریزدانه به درشت دانه‌ها تغییر کند.

source

توسط ecokhabari