بورس نیوز:
شرکت پویا زرکان آق دره در گزارش فعالیت ماهانه خود که منتهی به مردادماه ۱۴۰۱ بود، مجموع درآمدی که از استخراج کانسنگ طلا و برداشت کانسنگ طلا در کارنامه مالی خود به ثبت رساند برابر با ۳۰ میلیارد تومان بود و همچنین لازم به ذکر است که این شرکت معدنی طی ۵ ماهی که از ابتدای سال مالی تاکنون پشت سر گذاشت توانست به درآمدزایی نزدیک به ۱۰۶ میلیارد تومانی دست یابد.
بیشترین کاهش درآمد “فزر” از سوی استخراج کانسنگ طلا با ۷۳۶ میلیون تومان بود، با وجود اینکه این شرکت معدنی در بخش استخراج کانسنگ طلا با افزایش نرخ فروش روبه‌رو بود اما؛ در نهایت با کاهش درآمد نسبت به ماه گذشته مواجه شد.
کاهش فروش ماهانه
نرخ فروش کانسنگ طلا که توسط این شرکت استخراج‌شده برابر با ۴۱۸ هزار تومان است که در مقایسه با ماه گذشته ۳ درصد افزایش نرخ را به دنبال داشته است و در مقایسه با سال گذشته این بخش افزایش ۴۳ درصدی را تجربه کرده است.
شرکت پویا زرکان آق دره در مردادماه سال جاری میزان درآمدی که از خود بر جای گذاشت در مقایسه با ماه گذشته با توجه به افزایش نرخ فروشی که با کاهش ۲ درصدی همراه بود، این اُفت درآمدی برابر با ۷۱۹ میلیون تومان بود.
مقدار فروش محصولات “فزر” در مردادماه تقریباً نزدیک به ۹۴ هزارتن اعلام شد که نسبت به تیرماه کاهش ۵ درصدی را از خود بر جای گذاشته است.
پایان مطلب

source

توسط ecokhabari