راه اندازی قطار چین- ایران؛ به زودی
بورس نیوز: امین ترفع، مدیرکل تجاری سازی و امور تشکل‌های وزارت راه و شهرسازی درباره منافع عضویت ایران در سازمان شانگ‌های اظهار کرد: امیدواریم چارچوب شانگ‌های بتواند باعث افزایش حجم تجارت و افزایش همگرایی اقتصادی بین اعضای این سازمان کمک کند.
وی توضیح داد: ایران با اعضای سازمان همکاری شانگ‌های در چارچوب حمل و نقلی مشابهی عضو هستند، مثلاً با تعدادی زیادی از اعضای این سازمان در کریدور شمال- جنوب عضو و با تعدادی دیگر در چارچوب سازمان اکو و همین‌طور تراسیکا (کریدوری به سوی اروپا) عضویت و توافقنامه داریم.
ترفع بیان کرد: عضویت در شانگ‌های می‌تواند علاوه بر همکاری‌ها در چارچوب‌های حمل و نقلی، زمینه‌های ایجاد چسبندگی اقتصادی و افزایش ظرفیت تجاری بین کشور‌ها را فراهم کند؛ وقتی ظرفیت تجارت بین کشور‌ها افزایش پیدا می‌کند که حمل و نقل و ترانزیت هم رشد کند.
مدیرکل تجاری سازی و امور تشکل‌های وزارت راه و شهرسازی گفت: به‌جز چین با دیگر کشور‌ها ارتباطات دو جانبه زمینی و ریلی وجود دارد. تلاش داریم در رابطه با افزایش همکاری‌ها با چین قطار مستقیم چین به ایران را احیا کنیم که مبدا آن از شانگ‌های خواهد بود که نشانه مثبتی است که چارچوب سازمان همکاری شانگ‌های می‌تواند تقویت‌کننده باشد.
ترفع در این باره توضیح داد: نکته مهم این است که برای تسهیل ترانزیت و حمل و نقل بین‌المللی در جریان صادرات و واردات، باید زنجیره‌های تامین بین اعضای شانگ‌های را شناسایی و تقویت کنیم؛ بدون اینکه زنجیره تامین به هم گره خورد و بدون رفت و آمد جریان تکنولوژی، مواد و توزیع کالای ساخته شده و ایجاد یک شبکه تجاری نمی‌توانیم بر موضوع ترانزیت تاثیرگذار باشد.
وی تصریح کرد: این اتفاق در صورتی که در سازمان همکاری‌های شانگ‌های رخ دهد، تمام زمینه‌های حمل و نقل اعم از ترانزیت چندجانبه و دوجانبه تقویت خواهد شد.
به گفته این مقام مسوول، هر چقدر حجم تجارت و ظرفیت‌های تجاری افزایش یابد، متناسب با آن ظرفیت کریدور‌های ترانزیتی افزایش خواهد یافت و امیدواریم بتوانیم در ابتکاراتی که در حال برنامه‌ریزی آن هستیم تا طی روز‌های آینده در تهران موقعیتی را ایجاد کنیم و بتوانیم ساختار‌های چند جانبه بین ایران و اعضای شانگ‌های تقویت شود و بتوانیم شاهد ارتقای ترانزیت در این چارچوب باشیم.
مدیرکل تجاری سازی و امور تشکل‌های وزارت راه و شهرسازی گفت: همه نگاه‌ها باید به این سمت باشد که موانع جریان تجارت بین کشور‌ها را برداریم تا زنجیره‌های تامین و روابط اقتصاد‌ها به هم گره بخورد و تاثیر قابل توجهی روی ترانزیت داشته باشد.

source

توسط ecokhabari