بورس نیوز:
شرکت پتروشیمی شهیدتندگویان در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به مردادماه سال جاری مجموع درآمد عملیاتی حاصل از فروش محصولات خود طی این دوره یک‌ماهه را مبلغی بالغ‌بر یک هزار و ۹۴۲ میلیارد تومان ارائه کرد و از ابتدای سال مالی تا انتهای مردادماه نیز مجموع درآمد تجمیعی شناسایی‌شده طی این دوره ۵ ماهه را برابر با ۹ هزار و ۵۱۲ میلیارد تومان به ثبت رساند.
درآمد ماهانه
درآمد ماهانه‌ای که این شرکت پتروشیمی در مردادماه سال جاری به دست آورد مربوط به فروش محصولات در بازار‌های داخلی بود و لازم به ذکر است که از ابتدای سال مالی تاکنون تنها در خردادماه از بازار صادراتی کسب درآمد کرد، مبلغ این درآمد به دست آمده از فروش محصولات در این بازار برابر با ۲۸ میلیارد تومان بود.
درآمدی که شرکت پتروشیمی شهیدتندگویان در مردادماه سال جاری از فروش محصولات شناسایی کرد شاهد رشد درآمد ۸۴ درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته بود و تغییر چشم گیری را در مقایسه با ماه گذشته به همراه نداشت، مجموع درآمد تجمیعی این پتروشیمی طی ۵ ماه سپری‌شده از ابتدای سال مالی نیز با افزایش ۵۰ درصدی به مبلغ ۹ هزار و ۵۱۲ میلیارد تومان رسید.
درآمد ماهانه
بیشترین میزان درآمدی که “شگویا” از فروش محصولات طی این دوره ماهانه از خود بر جای گذاشت مربوط به فروش محصول «گرید بطری» با یک هزار و ۴۱ میلیارد تومان بود و نرخ فروش این محصول در مردادماه ۴۰ میلیون تومان در ازای هر تن به ثبت رسید، درآمدی که از فروش این محصول طی ۵ ماه گذشته شناسایی شد برابر با ۴ هزار و ۳۶۶ میلیارد تومان بود.
شرکت پتروشیمی شهیدتندگویان در مردادماه میزان درآمدی که از فروش محصولات شناسایی کرد نسبت به میانگین درآمدی طی ۴ ماه گذشته ۳ درصد بیشتر بود و همچنین در ۵ ماه سپری‌شده از ابتدای سال مالی تاکنون نیز میانگین درآمد تجمیعی برابر با یک هزار و ۹۰۲ میلیارد تومان بوده است.
پایان مطلب

source

توسط ecokhabari