حراج خودرو‌های سازمان اموال تملیکی
بورس نیوز: اجتهادی، رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی درخصوص برگزاری مزایده فوق العاده الکترونیکی ۵۶۵ مورد از اموال منقول در سامانه مزایده الکترونیک دولت اظهار کرد: در این مرحله از مزایده هزار و ۶۲ دستگاه انواع خودرو که در پرونده جعل ثبت سفارش خودرو‌ها و به ظن قاچاق در سال ۹۶ مصادره شده اند به فروش می‌رسد.
وی افزود: این خودرو‌ها در ۹ استان هستند که حدود ۹۰۰ دستگاه آن در بوشهر و بندر گناوه و مابقی در ۸ استان از جمله مازندران، تهران و خوزستان است.
رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی گفت: متقاضیان می‌توانند از ساعت ۸ روز پنجشنبه هفتم مهرماه لغایت ساعت ۲۴ روز سه شنبه ۱۲ مهرماه امسال برای دریافت اطلاعات فهرست خودرو‌ها و شرایط و همچنین رویت خودرو‌های مطرح در مزایده و ارائه پیشنهاد، به وب گاه مزایده الکترونیک به نشانی eauc.setadiran.ir مراجعه نمایند.

source

توسط ecokhabari