پرداخت باقیمانده طلب گندمکاران تا هفته آینده
بورس نیوز: شریف پور، معاون مالی شرکت بازرگانی دولتی ایران اظهار کرد: امسال ۷میلیون و ۱۶۵ هزار تن گندم تولید شده که نسبت به سال گذشته ۶۰ درصد افزایش داشته است و این میزان تولید گام مثبتی در حوزه خودکفایی بوده است.
به گفته معاون مالی شرکت بازرگانی دولتی ایران، کل بهای گندم خریداری شده امسال تقریبا ۸۳ هزار میلیارد تومان بوده که در مقایسه با سال گذشته ۴برابر افزایش داشته و با پرداخت ۷۳هزار میلیارد تومان در چند روز گذشته و ۵هزار میلیارد تومان طی امروز، ۸۸ درصد از مطالبات گندم‌کاران تاکنون پرداخت شده است.
وی گفت: ۱۰ هزار میلیارد تومان باقی مانده که تلاش می‌شود با حمایت و تامین منابع مالی تا هفته آینده تمام مطالبات پرداخت شود.

source

توسط ecokhabari