درآمد ماهانه خمحور به اچارکشی افتاد+بورس نیوز
بورس نیوز:
شرکت تولید محور خودرو در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به مردادماه سال جاری مجموع درآمد‌های ارائه‌شده طی دوره یک‌ماهه را مبلغی بالغ‌بر ۱۳۸ میلیارد تومان اعلام کرد و طی ۵ ماه سپری‌شده از سال مالی نیز درآمدی که این شرکت از خود بر جای گذاشت برابر با ۶۷۶ میلیارد تومان بود.
درآمد ماهانه خمحور به اچارکشی افتاد+بورس نیوز
میزان سرمایه ثبت‌شده “خمحور” مبلغی برابر با ۶۳۲ میلیارد تومان شناسایی شد و لازم به ذکر است که درآمد‌های تولید محور خودرو در مردادماه از فروش محصولات در بازار داخلی به دست آمد.
این شرکت خودرویی در پنجمین ماه از سال جاری درآمدی که از خود بر جای گذاشت نسبت به ماه گذشته با کاهش درآمد ۱۳ درصدی مواجه بود و مبلغ کاهش این درآمد برابر با (۲۱ میلیارد تومان) اعلام شد، همان‌طور که در نمودار فوق ملاحظه می‌کنید میزان درآمد ماهانه این شرکت پس‌ازآن که رکورد درآمدزایی خود را طی ۲ سال مالی اخیر جابه‌جا کرد؛ نتوانست روند رو به رشد خود را ادامه دهد.
درآمد ماهانه خمحور به اچارکشی افتاد+بورس نیوز
درآمد اعلام‌شده این شرکت در مردادماه از فروش محصولات تولیدی در بازار داخلی به دست آمد، بیشترین درآمدی که از فروش محصولات خود کسب کرد مربوط به «انواع اکسل کامیون و اتوبوس» با ۹۴ میلیارد تومان بود که این درآمد حاصل از فروش یک هزار و ۲۰۶ دستگاه بود.
یکی از تأثیرگزاران در کاهش درآمد این شرکت خودرویی مربوط به فروش این محصول است که پنجمین‌ماه از سال جاری شاهد کاهش درآمد ۳۶ میلیارد تومانی بوده است.
بیشترین نرخ فروش ماهانه نیز در این دوره متعلق به محصول «انواع اکسل کامیون و اتوبوس» بود که در ازای هر دستگاه نزدیک به ۷۸ میلیون تومان بود مرود معامله قرار می‌گرفت، نرخ فروش این محصول بدون تغییر باقی مانده است.
شرکت تولید محور خودرو در مردادماه سال جاری مجموع فروش دستگاه‌های تولیدی خود را طی دوره یک‌ماهه برابر ۳ هزار و ۵۴۴ دستگاه شناسایی کرد، طی ۵ ماه گذشته نیز خودرو‌های فروخته‌شده این خودروساز برابر با ۱۸ هزار و ۸۹۴ دستگاه بود، فروش محصولات این خودروساز در مردادماه نسبت به ماه گذشته با کاهش ۱۸ درصدی مواجه بود.
 
پایان مطلب

source

توسط ecokhabari