ریزش ۳۰ درصدی مقدار فروش فولای+بورس نیوز
بورس نیوز:
شرکت فولاد آلیاژی یزد در گزارش فعالیت ماهانه‌ای که در پنجمین‌ماه از سال منتهی به اسفندماه ۱۴۰۱ در سامانه کدال به ثبت رساند، میزان درآمد عملیاتی که از فروش محصولات تمام کاری‌شده، ارائه خدمات و محصولات تاب گیری‌شده به دست آورد بالغ‌بر مبلغ ۶۶ میلیارد تومان بود، این شرکت پس از روند صعودی که در ۳ ماه نخست سال جاری به همراه داشت به دومین ماه متوالی کاهش درآمد‌های رسید.
درآمد تجمیعی که فولاد آلیاژ یزد در ۵ ماه ابتدایی سال مالی شناسایی کرد برابر با مبلغ ۳۸۸ میلیارد تومان بود، “فولای” تنها در بازار داخل کشور فعالیت دارد و درآمدی از بخش صادرات را در کارنامه مالی خود ثبت نکرده است.
شرکت فولاد آلیاژی یزد در مردادماه سال جاری نسبت به تیرماه با ریزش درآمد ۲۲ درصدی (معادل مبلغی بالغ‌بر ۱۹ میلیارد تومان) مواجه بود، “فولای” ریزش درآمدی ۳۸ درصدی نسبت به خردادماه داشت، خردادماه سال جاری بالاترین حد درآمدزایی این شرکت بوده و پس‌ازآن درآمد‌های عملیاتی شروع به ریزش کرده است.
بیشترین درآمدی توسط “فولای” طی این دور شناسایی کرد مربوط به فروش «محصولات تابگیری‌شده و تست ابعاد» بود که از این بخش تقریباً ۴۳ میلیارد تومان درآمد عملیاتی کسب کرد، نرخ فروش محصولات تاب‌گیری شده در مردادماه بالغ‌بر ۳۵ میلیون تومان در ازای هر تن بود که شاهد کاهش نرخ ۳ درصدی نسبت به ماه گذشته بود.
ریزش ۳۰ درصدی مقدار فروش فولای+بورس نیوز
«محصولات تمام‌کاری شده» در رتبه بعدی درآمدزاترین بخش “فولای” قرار گرفت و برای شرکت ۲۳ میلیارد تومان آورده داشت و این بخش نیز با افزایش نرخ ۷ درصدی روبه‌رو بود، همچنین گفتنی است که میزان درآمدی که توسط این شرکت در مردادماه شناسایی شد ۱۸ درصد پایین‌تر از میانگین درآمدی طی ۴ ماه گذشته بود.
“فولای” در مردادماه یک هزار و ۶۳۳ تن از محصولات تولیدی خود را در بازار داخل کشور به فروش رساند و طی ۵ ماه سپری‌شده از ابتدای سال مالی نیز این مقدار فروش به ۱۰ هزار و ۱۰۵ تن رسید، فروش ماهانه این شرکت در مقایسه با تیرماه با ریزش ۳۰ درصدی مواجه بود.
ریزش ۳۰ درصدی مقدار فروش فولای+بورس نیوز
شرکت صنایع فولاد آلیاژی یزد بیشترین مقدار فروش خود در مردادماه را متعلق به «محصولات تاب‌گیری شده و تست ابعاد» با یک هزار و ۲۳۵ تن معرفی کرد، از ابتدای سال مالی تاکنون نیز مقدار فروش این محصول ۷ هزار و ۸۱۹ تن بود.
مقدار فروش این محصول در مردادماه در مقایسه با ماه گذشته ۳۷ درصد تنزل یافت، همچنین لازم به ذکر است که بیشترین نرخ فروش را در مردادماه «محصولات تمام‌کاری شده» با ۶۲ میلیون تومان در اختیار داشت.
پایان مطلب

source

توسط ecokhabari