معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: در اجرای سند تحول دولت، بسته جامع تشویقی نوسازی بافت‌های فرسوده افراد می‌توانند در ازای واگذاری واحد مسکونی در بافت فرسوده زمین دریافت کنند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: در اجرای سند تحول دولت بسته جامع تشویقی نوسازی بافت‌های فرسوده با امکان تهاتر زمین تکمیل می‌شود.
به گفته آئینی در این طرح مالک یک واحد مسکونی در بافت فرسوده در صورت تمایل می‌تواند که واحد خود را در اختیار مجری طرح نوسازی قرار دهد و در ازای آن یک قطعه زمین در یکی از شهرهای جدید یا زمین‌های در اختیار وزارت راه و شهرسازی به صورت تهاتر دریافت کند و متناسب با نیاز خود بسازد.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران افزود: شهرداری‌ها موظفند در این موارد برای صدور پروانه حداقل ۵۰ درصد الی ۱۰۰ درصد تخفیف بدهند که دولت این مبلغ را برای آن‌ها جبران خواهد کرد.
۱۶۶ هزار هکتار بافت هدف اعم از بافت تاریخی، بافت فرسوده میانی و سکونتگاه‌های غیر رسمی در کشور وجود دارد که ۲۳ درصد سطح شهرها را با یک سوم جمعیت شهری کشور در بر می‌گیرد.
به گفته دبیر ستاد ملی بازآفرینی شهری از این میزان ۷۴ هزار هکتار بافت فرسوده میانی، ۳۲ هزار هکتار بافت تاریخی و ۵۹ هزار هکتار بافت حاشیه‌ای است که در ادوار دولت‌های گذشته تا کنون در حدود ۲۱۰ هزار واحد مسکونی بازسازی شده و به ازای آن‌ها ۶۷۰ هزار واحد مسکونی جدید ساخته شده است.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

توسط ecokhabari