بازار صادراتی از سبد معاملات
بورس نیوز:
شرکت فرآورده‌های نسوز پارس در گزارش فعالیت ماهانه‌ای که در شهریورماه سال جاری از خود بر جای گذاشت به درآمد عملیاتی ۳۱ میلیارد تومانی دست‌یافت که حاصل از فروش محصولات تولید خود بود.
از ابتدای سال مالی تا پایان شهریورماه (منتهی به آذرماه ۱۴۰۱) نیز مجموع درآمد تجمیعی این شرکت بالغ‌بر ۲۲۷ میلیارد تومان شناسایی و میزان سرمایه به ثبت رسیده “کفپارس” طی این دوره ۱۶۲ میلیارد تومان اعلام شد.
بازار صادراتی از سبد معاملات
همان‌طور که بیان شد فرآورده‌های نسوز پارس در شهریورماه سال جاری میزان درآمد عملیاتی که در سامانه کدال به ثبت رساند مربوط به فعالیت در بازار‌های داخل کشور بود، این شرکت تا پایان شهریورماه از فروش محصولات در بازار صادراتی درآمد نداشت اما؛ در سال مالی گذشته طی دوره مشابه تقریباً نزدیک به ۱۲ میلیارد تومان درآمدزایی به همراه داشت.
همان‌طور که گفته شد میزان درآمد ماهانه‌ای که “کفپارس” در ششمین ماه از سال جاری توانست به ثبت برساند مربوط به فروش محصولات در بازار داخل کشور بود، مجموع این درآمدزایی نسبت به ماه گذشته با کاهش ۷ درصدی همراه بود و در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته نیز شاهد رشد ۱۹ درصدی مواجه بود.
بازار صادراتی از سبد معاملات
بیشترین درآمدزایی “کفپارس” در شهریورماه سال جاری متعلق به فروش محصول «آجر منیزیت اسپینل» بود و محصولات دیگری که طی این دوره به همراه آن به فروش رفت عبارت‌اند از: آجر منیزیت کربنی و آجر منیزیت کرومیتی».
شرکت فرآورده‌های نسوز پارس در شهریورماه سال جاری مقدار فروش محصولات خود را طی این دوره ماهانه برابر با ۸۰۳ تن اعلام کرد که حجم عمده‌ای از این مقدار فروش با ۵۸۳ تن در اختیار «آجر منیزیت اسپینل» بود، از ابتدای سال مالی تا انتهای شهریورماه نیز مقدار فروش محصولات “کفپارس” برابر با ۷ هزار و ۴۸۹ تن به ثبت رسید و دراین‌بین بازار خارجی سهمی از مقدار فروش در اختیار ندارد.
بازار صادراتی از سبد معاملات
مقدار فروش محصولات فرآورده‌های نسوز پارس نسبت به ماه گذشته نزدیک به یک درصد کاهش را به دنبال داشت، گفتنی است که طی این دوره چند محصول از سبد فروش این شرکت خارج شد.
پایان مطلب

source

توسط ecokhabari