نرخ سود بانکی در روند افزایشی
بورس نیوز به نقل از تسنیم، روند صعودی نرخ سود بین بانکی در هفته گذشته ادامه داشت و برهمین اساس نیز این نرخ با افزایش اندک ۰.۰۱ واحد درصدی به ۲۰.۹۴ درصد رسید.
نرخ سود بین بانکی در ۲۳ شهریور به ۲۰.۹۳ درصد رسیده بود که در هفته گذشته نیز با افزایش اندک ۰.۰۱ واحد درصدی به ۲۰.۹۴ درصد رسید.
جدول نرخ سود منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد، روند رو به رشد نرخ سود بازار بین بانکی از فروردین ماه امسال آغاز شد و از ۲۰.۳۶ درصد در یازدهم فروردین ماه امسال به ۲۱.۳۱ درصد در ۳۰ تیرماه ۱۴۰۱ رسید.
این نرخ پس از صعود به سقف سال جاری خود یعنی ۲۱.۳۱ درصد در ۳۰ تیرماه، تا ۱۹ مرداد مسیر کاهشی در پیش گرفته و به ۲۰.۵۹ درصد رسیده بود.

source

توسط ecokhabari