بورس نیوز:
شرکت‌هایی که در تاریخ‌ها ششم و هفتم مهرماه سال ۱۴۰۱ مجمع خود را برگزار می‌کنند شامل شرکت‌های ایران‌خودرو دیزل (نوبت دوم)، فجر انرژی خلیج‌فارس، بیمه سینا می‌شود.
شرکت‌هایی که از آن‌ها نام برده شد مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم) و مجمع عمومی فوق‌العاده‌‎ (نوبت دوم) خود را برگزار خواهند کرد و در خصوص (تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس، انتخاب اعضای هیئت‌مدیره، افزایش سرمایه) تصمیم‌گیری می‌کنند.
شرکت‌ها در این تاریخ گزارش عملکرد پایان سال مالی خود را برای سهامداران خود تشریح خواهند کرد و از همه مهم‌تر میزان سود تقسیمی هر سهم نیز در این مجامع به اطلاع سهامداران خواهد رسید.
آخر هفته چه شرکت‌هایی به مجمع می‌روند+بورس نیوز
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان ایران‌خودرو دیزل که در تاریخ ۲۸ تیرماه برگزار شد و به حدنصاب نرسید، اکنون از کلیه سهامداران، وکیل یا قائم‌مقام قانونی صاحب‌سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت گردید تا در تاریخ ۶ مهرماه حضور پیدا کنند، همچنین مجمع فوق‌العاده در نوبت دوم نیز طی این مراسم برگزار خواهد شد.
“خاور” در آخرین صورت مالی خود که مربوط به دوره منتهی به پایان اسفندماه ۱۴۰۰ است، میزان سود خالص خود را یک هزار و ۴۳۳ میلیارد تومان به ثبت رساند و بر اساس این صورت مالی حسابرسی شده، در ازای هر سهم ۳۹۴ ریال سود حاصل کرد.
مجموع درآمد عملیاتی که “خاور” طی یک سال اخیر به ثبت رساند برابر با ۱۱ هزار و ۱۰۸ میلیارد تومان بود، مجموع درآمد‌هایی که طی این دوره شناسایی شد نسبت به دوره مشابه ۱۷۵ درصد افزایش پیدا کرد.
“خاور” از ۳،۳۰۰ ریال سود خالصی که به ازای هر سهم در مجمع عمومی عادی سال مالی گذشته اعلام کرد بین سهامداران خود سود نقدی) پرداخت نکرد.
از کلیه سهامداران، وکیل یا قائم‌مقام قانونی صاحب‌سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت گردید تا در تاریخ ۶ مهرماه حضور پیدا کنند.
دستور جلسه این مجمع به‌منظور استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی، تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹، انتخاب حسابرس و بازرس قانونی، انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار، تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره، تعیین پاداش هیئت مدیره خواهد بود و در ادامه نیز مجمع عمومی فوق‌العاده خود را برگزار خواهد کرد.
“بفجر” در آخرین صورت مالی خود که مربوط به دوره منتهی به پایان اسفندماه ۱۴۰۰ است، میزان سود خالص خود را ۸ هزار و ۵۷۷ میلیارد تومان به ثبت رساند و بر اساس این صورت مالی حسابرسی شده، در ازای هر سهم ۴,۷۲۶ ریال سود حاصل کرد.
درآمد‌های عملیاتی که “بفجر” طی این دوره سالیانه به ثبت رساند برابر با ۱۱ هزار و ۶۹۵ میلیارد تومان اعلام شد که نسبت به سال مالی گذشته ۳۲۶ درصد رشد پیدا کرد.
“بفجر” از ۲،۰۹۸ ریال سود خالصی که به ازای هر سهم در مجمع عمومی عادی سال مالی گذشته اعلام کرد معادل ۹۵ درصد به سهامداران خود سود پرداخت کرد.
از کلیه سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت گردید تا در تاریخ ۷ مهرماه حضور پیدا کنند.
دستور جلسه این مجمع به منظور استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی، تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹، انتخاب حسابرس و بازرس قانونی، انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار، تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره، تعیین پاداش هیئت مدیره خواهد بود و در ادامه نیز مجمع عمومی فوق‌العاده خود را برگزار خواهد کرد.
“وسین” در آخرین صورت مالی خود که مربوط به دوره منتهی به پایان اسفندماه ۱۴۰۰ است، میزان زیان خالص خود را ۵۷۹ میلیارد تومان به ثبت رساند و بر اساس این صورت مالی حسابرسی شده، در ازای هر سهم ۹۸۶ ریال زیان حاصل کرد.
درآمد‌های بیمه‌ای که “وسین” طی این دوره سالیانه به ثبت رساند برابر با یک هزار و ۵۹۰ میلیارد تومان اعلام شد که نسبت به سال مالی گذشته ۱۲ درصد کاهش پیدا کرد.
“وسین” از ۵۹۱ ریال سود خالصی که به ازای هر سهم در مجمع عمومی عادی سال مالی گذشته اعلام کرد معادل ۸۵ درصد به سهامداران خود سود پرداخت کرد.
پایان مطلب

source

توسط ecokhabari