بورس نیوز:
سهامداران هلدینگ ها، تقسیم سود ناشی از فروش سهام را فراموش کنند.
ابلاغیه جدید سازمان بورس روند تقسیم سود شرکت‌های هلدینگ را تغییر خواهد داد؟ (بخش سوم)//منتشر نشود//
در هفته های گذشته شاهد انتشار ابلاغیه از سازمان بورس در خصوص محدود نمودن میزان تقسیم سود ناشی از فروش پرتفوی سهام شرکت‌های هلدینگ (مادر) بودیم. بر اساس این ابلاغیه که در ۲۱ شهریور ماه امسال منتشر گردید، سود حاصل از فروش سهام موجود در سبد سهام شرکت در هر سال، تا میزانی که منجر به زیان انباشته نگردد، به حساب اندوخته سرمایه‌ای منتقل و پس از رسیدن به نصف سرمایه ثبت شده شرکت و پس از طی فرآیند‌های اداری، قابل تبدیل به سرمایه خواهد بود. اندوخته سرمایه‌ای تا زمان ادامه فعالیت شرکت غیرقابل تقسیم خواهد بود و صرفا برای حفظ روند سوددهی شرکت و با پیشنهاد هیئت مدیره شرکت و تصویب مجمع عمومی عادی، هر سال می‌توان حداکثر تا ۲۰ درصد مبلغی که در همان سال به حساب اندوخته سرمایه‌ای منظور می‌گردد، بین صاحبان سهام تقسیم نمود.
بر همین اساس و در این گزارش که در سه بخش ارائه خواهد گردید، به بررسی روند سودآوری و تقسیم سود شرکت‌های هلدینگ پذیرفته شده در بازار سرمایه در سه سال گذشته بر اساس دسته بندی درآمد‌های محقق شده از سه بخش سود سهام دریافتی، سود ناشی از فروش و سایر درآمد‌ها می‌پردازیم. بر اساس آمار ارائه شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، ۱۱۳ شرکت در قالب هلدینگ و شرکت مادر فعالیت دارند. در گزارش پیش رو به بررسی عملکرد و تقسیم سود شرکت‌های پذیرفته شده در بازار سرمایه و همچنین زیرمجموعه‌های با ساختار هلدینگ آن‌ها خواهیم پرداخت.
نتیجه کلی بررسی‌های صورت گرفته در عملکرد و میزان تقسیم سود سه سال گذشته این شرکت‌ها مشخص نمود که تقریبا تمامی شرکت‌های هلدینگ در این بازه زمانی سود ناشی از فروش سهام را در تقسیم سود خود لحاظ ننموده اند و صرفا سود ناشی از فروش سهام منجر به رشد سود هر سهم این شرکت‌ها شده است. همچنین، این ابلاغیه تحرکات قیمتی در سنوات گذشته را از انتشار اخبار فروش سهام هلدینگ‌ها منجر می‌گردید را تا حدی کاهش خواهد داد. به عنوان نمونه می‌توان به رشد قیمتی سهام گروه توسعه ملی (وبانک) اشاره نمود که در هفته‌های قبل قصد فروش سهام پتروشیمی شازند را داشت و در کمتر از یک هفته رشد قیمتی ۲۰ درصدی را تجربه کرد و علت این رشد قیمت، پیش بینی سرمایه گذاران در خصوص تقسیم سود ناشی از فروش سهام پتروشیمی شازند در مجمع آتی وبانک بود.
در قسمت سوم این گزارش به بررسی عملکرد درآمدزایی، سودآوری و تقسیم سود سایر هلدینگ‌های بزرگ و اصلی بازار سرمایه می‌پردازیم.

اولین شرکت مورد بررسی در این بخش از گزارش، هلدینگ توسعه صنایع بهشهر (وبشهر) می‌باشد. در جدول زیر روند کسب درآمد، سودآوری و تقسیم سود این هلدینگ ارائه شده است.
ابلاغیه جدید سازمان بورس روند تقسیم سود شرکت‌های هلدینگ را تغییر خواهد داد؟ (بخش سوم)//منتشر نشود//
همان گونه که در جدول فوق مشاهده می‌شود، سیاست تقسیم سود وبشهر در سه سال گذشته تقریبا معادل نیمی از سود خالص محقق شده است. همچنین، سهم درآمد‌های ناشی از سود فروش سهام بین ۵۰ تا ۹۰ درصد سود سهام دریافتی از شرکت‌های سرمایه پذیر بوده است. به این ترتیب به نظر نمی‌رسد که ابلاغیه جدید سازمان بورس اثر محسوسی بر تغییر سیاست تقسیم سود در این هلدینگ داشته باشد.
در خصوص هلدینگ وبشهر ذکر این نکته ضروری است که یکی از زیرمجموعه‌های اصلی آن، هلدینگ مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر (شوینده) است. روند کسب درآمد و تقسیم سود این هلدینگ نیز نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر بخش عمده سود خالص محقق شده (به جز سال ۱۴۰۰) مربوط به درآمد‌های سود سهام دریافتی بوده است. سیاست تقسیم سود این هلدینگ نیز صرفا تقسیم سود‌های ناشی از درآمد‌های سود سهام و عدم تقسیم سود خالص ناشی از درآمد‌های فروش سهام بوده است.
دومین هلدینگ بررسی شده در این بخش از گزارش، شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (وساخت) است. بخش اصلی پرتفوی بورسی این شرکت را سهام شرکت‌های ثنوسا، ونوین و ثجوان به خود اختصاص داده اند. در جدول زیر روند کسب درآمد، سودآوری و تقسیم سود هلدینگ وساخت ارائه شده است.
ابلاغیه جدید سازمان بورس روند تقسیم سود شرکت‌های هلدینگ را تغییر خواهد داد؟ (بخش سوم)//منتشر نشود//
همان گونه که در جدول فوق نیز مشاهده می‌گردد، بخش مهمی از سودآوری شرکت از محل درآمد‌های ناشی از فروش سهام محقق شده است. درصد تقسیم سود شرکت نیز در ارقام کمتر از ۲۰ درصد بوده است. سهامداران این شرکت می‌بایست این نکته را مدنظر داشته باشند که با توجه به ترکیب درآمد‌های شرکت که عمدتا از محل سود ناشی از فروش محقق شده است، امکان تقسیم سود بالا در سنوات پیش رو و یا تقسیم سود از محل سود انباشته با توجه به ابلاغیه جدید سازمان بورس وجود نخواهد داشت.
دیگر هلدینگ بررسی شده در این قسمت از گزارش، شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت (ونفت) است. در جدول زیر روند کسب درآمد، سود و همچنین میزان تقسیم سود این هلدینگ در سه سال گذشته ارائه شده است.
ابلاغیه جدید سازمان بورس روند تقسیم سود شرکت‌های هلدینگ را تغییر خواهد داد؟ (بخش سوم)//منتشر نشود//
همان گونه که در جدول بالا نیز مشاهده می‌گردد، بخش اصلی سود محقق شده این شرکت از محل سود سهام دریافتی از شرکت‌های سرمایه پذیر بوده است. همچنین سیاست تقسیم سود این شرکت در سال‌های اخیر و به جز سال ۱۴۰۰ که شاهد تقسیم سود ۹۳ درصدی بوده ایم، تقسیم سود کمتر از ۳۵ درصد بوده است. به این ترتیب به نظر نمی‌رسد که ابلاغیه جدید سازمان بورس اثر محسوسی بر درصد تقسیم سود این شرکت با فرض ثبات ترکیب درامد‌های آن داشته باشد.
چهارمین شرکت مورد بررسی در این قسمت از گزارش، شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی (سمگا) است. در ابتدا، وضعیت کسب درآمد، سود خالص و تقسیم سود سمگا ارائه شده است.
ابلاغیه جدید سازمان بورس روند تقسیم سود شرکت‌های هلدینگ را تغییر خواهد داد؟ (بخش سوم)//منتشر نشود//
روند کسب درآمد سمگا در سه سال گذشته، روند منظمی نبوده است و در سال ۱۴۰۰ و با توجه به کسب سود‌های غیرتکرارشونده شرکت‌های زیرمجموعه، شاهد رشد محسوس درآمد سود سهام این هلدینگ بوده ایم. درآمد سود فروش سهام نیز با نوسان مواجه بوده است. سیاست تقسیم سود این هلدینگ نیز در سه سال گذشته بین ۱۰ تا ۲۳ درصد بوده است. با توجه به وضعیت شرکت‌های زیرمجموعه سمگا، می‌توان عنوان کرد که بخش اصلی درآمد‌های این هلدینگ در سال‌های پیش رو، سود فروش سهام خواهد بود که با توجه به ابلاغیه سازمان بورس، امکان تقسیم سود بالا از سودآوری این بخش وجود نخواهد داشت و این موضوعی است که می‌بایست مدنظر سهامداران این شرکت قرار بگیرد.
شرکت فرآوری معدنی اپال کانی پارس (اپال) یکی دیگر از هلدینگ‌های بزرگ در بازار سرمایه است. این هلدینگ که ۹۰ درصد از سهام آن در اختیار شرکت سرمایه گذاری پارسیان می‌باشد، یکی از زیرمجموعه‌های اصلی بانک پارسیان محسوب می‌گردد. در جدول زیر اطلاعات کسب درآمد، سودآوری و تقسیم سود این هلدینگ ارائه شده است.
ابلاغیه جدید سازمان بورس روند تقسیم سود شرکت‌های هلدینگ را تغییر خواهد داد؟ (بخش سوم)//منتشر نشود//
روند درآمد‌های این شرکت نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۰ و با توجه به عرضه سهام فولاد سبزوار در بازار سرمایه، سود ناشی از فروش سهام سهم بالایی از درآمد‌های این شرکت و باالتبع سوداوری آن داشته است. همچنین، در سال ۱۴۰۰ شاهد تقسیم سود بالای ۷۰ درصدی این شرکت بوده ایم. با توجه به وضعیت زیان ده بانک پارسیان، به نظر می‌رسد که واحد نهایی گروه (یعنی بانک پارسیان) تمایل به تقسیم سود بالا و حتی تقسیم سود ناشی از فروش سهام را داشته است. با این حال و با توجه به ابلاغیه جدید سازمان بورس در خصوص محدود شدن تقسیم سود از محل فروش سهام، به نظر می‌رسد که شاهد محدود شدن تقسیم سود اپال و در نتیجه کاهش سود سرمایه گذاری‌های بانک پارسیان باشیم.
پنجمین شرکت مورد بررسی در این قسمت از گزارش، شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند است. در جدول زیر روند کسب درآمد، سودآوری و تقسیم سود وآتی در سه سال گذشته را مشاهده می‌کنیم.
ابلاغیه جدید سازمان بورس روند تقسیم سود شرکت‌های هلدینگ را تغییر خواهد داد؟ (بخش سوم)//منتشر نشود//
همان گونه که در جدول فوق نیز مشاهده می‌گردد، شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند در سال‌های اخیر در حدود ۸۰ درصد از سود محقق شده را تقسیم کرده است. همچنین، درآمد‌های ناشی از فروش سهام در حدود ۲۰ تا ۴۰ درصد از کل درآمد‌های شرکت را به خود اختصاص داده است. به نظر می‌رسد که ابلاغیه جدید سازمان بورس، تا حدی می‌تواند منجر به کاهش سود تقسیمی این شرکت گردد و نگاه سرمایه گذاران از این پس صرفا می‌بایست به قابلیت‌های کسب درآمد شرکت از محل سود سهام دریافتی شرکت‌های زیرمجموعه باشد.
دیگر شرکت مورد بررسی در این قسمت از گزارش، روند کسب درآمد، سودآوری و تقسیم سود شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع خاورمیانه است. بررسی روند عملکرد این شرکت در سه سال گذشته نشان می‌دهد که تمامی درآمد‌های محقق شده آن از محل سود سهام دریافتی از شرکت‌های زیرمجموعه است. به این ترتیب مشخص می‌شود که ابلاغیه جدید سازمان بورس اثری بر روند تقسیم سود این شرکت با فرض ثبات شرایط درآمدی آن نخواهد داشت.
ابلاغیه جدید سازمان بورس روند تقسیم سود شرکت‌های هلدینگ را تغییر خواهد داد؟ (بخش سوم)//منتشر نشود//
هشتمین و آخرین هلدینگ بررسی شده در این بخش از گزارش، شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (ونیکی) است. در جدول زیر روند کسب درآمد، سودآوری و تقسیم سود شرکت سرمایه گذاری ملی ایران ارائه شده است.
ابلاغیه جدید سازمان بورس روند تقسیم سود شرکت‌های هلدینگ را تغییر خواهد داد؟ (بخش سوم)//منتشر نشود//

همان گونه که در جدول فوق نیز مشاهد می‌گردد، بخش مهمی از سود خالص محقق شده این شرکت در سه سال گذشته از محل سود ناشی از فروش سهام به دست آمده است. به طور مثال در حدود دو سوم از کل درآمد‌های شرکت در سال ۱۳۹۹ از محل سود ناشی از فروش به دست آمده است. با این حال، سیاست تقسیم سود شرکت در سال‌های اخیر بین ۳۰ تا ۴۵ درصد بوده است. ابلاغیه جدید سازمان بورس با توجه به سهم بالای درآمد ناشی از سود فروش سهام می‌تواند منجر به کاهش سود تقسیمی شرکت سرمایه گذاری ملی ایران در سال‌های مالی پیش رو گردد.
 
 
پایان مطلب

source

توسط ecokhabari