کسب درآمد ۳۵ میلیارد تومان
 
بورس نیوز:
گروه بهمن در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به شهریورماه سال ۱۴۰۱ مجموع بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری خود را طی این دوره مبلغ بالغ‌بر ۱۴ میلیارد تومان به ثبت رساند، “خبهمن” در پایان نیمه نخست سال جاری مجموع سرمایه‌گذاری که انجام داده بود متعلق به شرکت‌های بازار سهام و خارج از بازار سرمایه بود.

مجموع بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری‌های “خبهمن” طی دوره یک‌ماهه نسبت به دوره مشابه سال گذشته نزدیک به یک درصد افزایش پیدا کرد، عمده‌ترین سرمایه‌گذاری گروه بهمن در شهریورماه مربوط به شرکت‌هایی بود که در خارج از بازار سرمایه فعالیت می‌کنند، بهای تمام‌شده این سرمایه‌گذاری‌ها بالغ‌بر یک هزار میلیارد تومان بود.
کسب درآمد ۳۵ میلیارد تومان
بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری گروه بهمن در شرکت‌هایی که خارج از بازار سرمایه حضور دارند نسبت به ماه گذشته تغییر عمده‌ای را به همراه نداشت، مابقی سرمایه‌گذاری‌های “خبهمن” در ششمین ماه از سال جاری در شرکت‌های بازار سرمایه با ۴ هزار و ۳۳۵ میلیارد تومان به ثبت رسید.
گروه بهمن در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به شهریورماه سال جاری در صورت‌وضعیت پرتفوی شرکت‌های «بورسی» ارزش بازار سرمایه‌گذاری‌های خود را بالغ‌بر ۱۱ هزار و ۸۷۰ میلیارد تومان به ثبت رساند که نسبت به بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری‌ها رشد ۱۷۳ درصدی را به همراه داشت.
در صورت خلاصه سرمایه‌گذاری‌های تفکیک‌شده، عمده‌ترین بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری در بورس “خبهمن” مربوط به «سرمایه‌گذاری‌ها» ۲ هزار و ۹۵ میلیارد تومان بود و تغییری را نسبت به ماه گذشته به دنبال نداشت، پس‌ازآن نیز بیشترین بهای تمام‌شده مربوط به بخش «خودرو و ساخت قطعات» با یک هزار و ۸۰۳ میلیارد تومان بود.
کسب درآمد ۳۵ میلیارد تومان
بیشترین میزان ارزش بازار در صورت‌وضعیت پرتفوی شرکت‌های «بورسی» در اختصاص شرکت «بهمن دیزل» با ۷ هزار میلیارد تومان و شرکت «سرمایه‌گذاری بهمن» با یک هزار و ۶۵۲ میلیارد تومان بود، “خبهمن” با سرمایه ثبت‌شده ۱۳ هزار و ۴۶۳ میلیارد ریالی تومان طی عملکرد ۶ ماهه، طی سال مالی منتهی به پایان اسفندماه سال ۱۴۰۱ از محل سود سهام محقق‌شده ۳۵ میلیارد تومان درآمد داشت.
همان‌طور که بیان شد، “خبهمن” در شهریورماه سال جاری عمده‌ترین بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری را در شرکت‌های «غیر بورسی» داشت، بیشترین سرمایه‌گذاری در این بخش مربوط به شرکت «بهمن موتور» با ۴ هزار میلیارد تومان بود.
پایان مطلب

source

توسط ecokhabari