رستم قاسمی در حکمی مسعود رهنما را به عنوان عضو و رئیس هیئت عامل صندوق ملی مسکن منصوب کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی رستم قاسمی در حکمی مسعود رهنما را به عنوان عضو و رئیس هیئت عامل صندوق ملی مسکن منصوب کرد.
در حکم صادر شده، آمده: با عنایت به صورت جلسه هیأت امنای صندوق مل مسکن در ۱۱ تیرماه ۱۴۰۱ به استناد ماده ۱۰ اساسنامه صندوق به موجب این حکم برای مدت چهار سال به عنوان «عضو هیأت عامل» و به استناد ماده ۱۳ اساسنامه صندوق به مدت دو سال به عنوان «رئیس هیأت عامل صندوق ملی مسکن» منصوب می‌شوید.
در ادامه این حکم تصریح شده است: امید است با اتکال به الطاف الهی، در اجرای سیاست‌های دولت مردمی و استفاده از تمامی ظرفیت‌ها، و استعدادهای بالقوه وزارتخانه اهتمام ویژه داشته و با تمتع از تجارب خویش و در چارچوب قوانین و مقررات در ایفای بهینه و مطلوب وظایف محوله موفق و مؤید باشید.
کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

توسط ecokhabari