برخورد انظباطی با پرداخت نکردن وام ازدواج توسط بانک ها
بورس نیوز: علی صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی اظهار کرد: قبلا گفته شده اگر بانک‌ها در زمینه وام ازدواج تخلفی داشته باشند حتما برخورد انضباطی خواهیم داشت.
وی افزود: یکی از کار‌هایی که می‌شود انجام داد و ما هم زیرساخت آن را فراهم کرده ایم این است که بانک‌ها را به تفکیک شعب و میزان وامی که به مشتریان پرداخت کرده در سایتی طراحی و نشان دهیم.
صالح آبادی گفت: بالاخره زمانی که انعکاس عمومی پیدا کند و بانک‌هایی که رعایت نکرده باشند قابلیت پیگیری دارد.

source

توسط ecokhabari