افزایش سرمایه‌گذاری ومعادن طی یک سال گذشته+بورس نیوز
بورس نیوز:
شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات در گزارش فعالیت ماهانه شهریورماه سال ۱۴۰۱ توانست مجموع بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری‌های خود را مبلغی بالغ‌بر ۱۸ هزار میلیارد تومان شناسایی کرد، این سرمایه‌گذاری‌ها حاصل از سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه و خارج از بازار سهام شکل گرفت.
بهای تمام‌شده برای خرید سهام در این شرکت سرمایه‌گذاری با افزایش ۸ هزار میلیارد تومانی روبه‌رو بود و این افزایش سرمایه‌گذاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۸۵ درصد رشد را به همراه داشته است.
افزایش سرمایه‌گذاری ومعادن طی یک سال گذشته+بورس نیوز
بیشترین تمرکز “ومعادن” در ششمین ماه از سال جاری مربوط به سرمایه‌گذاری در شرکت‌های بورسی بود که بهای تمام‌شده آن بالغ‌بر ۱۳ هزار میلیارد تومان شناسایی شد، این میزان سرمایه‌گذاری در مقایسه با سال مالی گذشته ۸۴ درصد افزایش را در به دنبال داشت.
عمده‌ترین سرمایه‌گذاری که “ومعادن” در شهریورماه انجام داد متعلق به سرمایه‌گذاری در بخش «استخراج کانه‌های فلزی» با ۱۰ هزار میلیارد تومان بود که نسبت به ماه گذشته ۱۰ میلیارد تومان افزایش را مشاهده کرد.
بهای تمام‌شده‌ای که “ومعادن” جهت سرمایه‌گذاری در شرکت‌های «غیر بورسی» پرداخت کرده بالغ‌بر ۵ هزار
میلیارد تومان بود، میزان سرمایه‌گذاری در این حوزه نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۲ هزار و ۲۷۴ میلیارد تومان افزایش پیدا کرد.
لازم به ذکر است که بیشترین بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری “ومعادن” در شرکت‌های غیر بورسی همانند سرمایه‌گذاری در بازار سهام متعلق به بخش «استخراج کانه‌های فلزی» با ۲ هزار و ۳۱۱ میلیارد تومان بود که سهم ۴۶ درصدی از سرمایه‌گذاری را در اختیار گرفته است.
ارزش بازار سرمایه‌گذاری‌های “ومعادن” در بخش شرکت‌های «بورسی» مبلغی بالغ‌بر ۱۲۱ هزار میلیارد تومان اعلام شد، همچنین در نیمه نخست سال جاری بیشترین ارزش بازار متعلق به «استخراج کانه‌های فلزی» با مبلغی نزدیک به ۱۰۴ هزار میلیارد تومان به ثبت رسید.
پس از «استخراج کاهنه‌های فلزی» بیشترین ارزش بازار این شرکت سرمایه‌گذاری متعلق به «فلزات اساسی» با ۱۶ هزار میلیارد تومان است که در برگیرنده‌ی ۱۳ درصد از ارزش بازار این شرکت سرمایه‌گذاری است.
پایان مطلب

source

توسط ecokhabari