موافقت‌نامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف امضا شد
بورس نیوز: داود منظور، رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی با اشاره به تصویب نامه بین هیأت وزیران جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اجازه امضای موقت موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مردمی بنگلادش به منظور حذف مالیات مضاعف در مورد مالیات‌های بر درآمد و جلوگیری از فرار و اجتناب مالیاتی به وزارت امور اقتصادی و دارایی، اظهار کرد: موافقت‌نامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مردمی بنگلادش، با هدف افزایش هر چه بیشتر مبادلات تجاری دو کشور و ترغیب بخش‌های خصوصی ایران و بنگلادش نسبت به همکاری با یکدیگر، به امضاء طرفین رسید.

وی افزود: با توجه به سفر هیأت بنگلادشی به تهران به منظور امضاء نهایی اسناد موافقت نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مردمی بنگلادش به منظور حذف مالیات مضاعف در مورد مالیات بر درآمد و جلوگیری از فرار و اجتناب مالیاتی، در نشست مشترک با آقای ابوهنا محمد رحمت المنعم دبیر ارشد اداره منابع داخلی و رئیس شورای ملی درآمد جمهوری مردمی بنگلادش، موافقتنامه مذکور بین دو کشور امضا شد.

رئیس سازمان امور مالیاتی بیان کرد: موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، به منظور توسعه بیشتر روابط و مناسبات اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با سایر کشور‌ها و تشویق فعالان و بازرگانان دو طرف به افزایش تجارت و ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف و صدور خدمات فنی و مهندسی و مشارکت در پروژه‌های گوناگون، بین سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان مالیاتی سایر کشور‌ها امضا می‌شود.

منظور ابراز امیدواری کرد که با امضای این موافقتنامه، سطح تعاملات بین دو کشور و رفع موانع مالیاتی و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی و تجاری طرفین در دولت مردمی سیزدهم ارتقا پیدا کند.

source

توسط ecokhabari