۶۹۷ میلیون دلار صرفه جویی ارزی در گندم با اجرای الگوی کشت
بورس نیوز: مجتبی خیام نکویی، رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی درخصوص الگوی کشت محصولات کشاورزی اظهار کرد: امروز یک روز تاریخی و نقطه عطف کشاورزی ایران اسلامی که چشم انداز اجرای این سند دستیابی امنیت غذایی پایدار و اقتدار غذایی است که از طریق پیاده سازی نظام نوآوری و تقسیم وظایف ملی محقق می‌شود.
به گفته وی، در سال نخست برنامه تدوین و اجرای سند نظام کشت محصولات کشاورزی در حوزه زراعی و سال آینده حوزه باغی هم اضافه خواهد شد.
خیام نکویی رویکرد‌های اصلی برای نظارت بر تدوین الگوی کشت را حفظ و ارتقای تولید با الگوی مصرف فعلی، صرفه جویی ارزی، توسعه کشت‌گیاهان علوفه‌ای کم آب، توسعه کشت دانه‌های روغنی، اصلاح کشت سبزی و صیفی از فصای باز به گلخانه و کاهش مصرف آب خالص و ناخالص اعلام کرد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی بیان کرد: با اجرای الگوی کشت، تولید با رشد ۲۷ میلیون تنی از ۱۲۵ میلیون تن به ۱۵۲ میلیون تن می‌رسد، همچنین مصرف آب ۳ میلیارد مترمکعب کاهش می‌یابد.
وی خاطرنشان کرد، در سال اول اجرا سطح زیر کشت از ۱۱ میلیون هکتار به ۱۲ میلیون هکتار افزایش می‌یابد.
خیام نکویی گفت: اجرای الگوی کشت حدود ۶۹۷ میلیون دلار صرفه جویی ارزی برای گندم خواهد داشت، به طوریکه با احرای طرح در سال نخست با رعایت تمام الزامات ۲.۲ میلیارد دلار صرفه‌جویی ارزی خواهیم داشت، چنانچه محقق نشود به همین میزان صرفه جویی ارزی کاهش خواهد یافت.

source

توسط ecokhabari