بررسی آماری نشان می‌دهد بیشترین نرخ مشارکت اقتصادی در تابستان امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل در استان‌های زنجان با ۴۹.۴ درصد، اردبیل با ۴۷.۵ و آذربایجان غربی با ۴۶ درصد به ثبت رسیده است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز آمار، بر اساس گزارش مرکز آمار، بررسی نرخ مشارکت اقتصادی (نرخ فعالیت) جمعیت ۱۵ ساله و بیش‌تر نشان می‌دهد که ۴۱ درصد جمعیت در سن کار (۱۵ ساله و بیشتر) در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند.
نتایج نشان می‌دهد که نرخ مشارکت اقتصادی در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی کمتر بوده است.
طبق مرکز آمار، حدود ۶۳ میلیون و ۷۰۲ هزار نفر جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر در کشورمان داریم که از این تعداد ۲۶ میلیون و ۱۱۲ هزار نفر جمعیت فعال (نرخ مشارکت اقتصادی) هستند که ۴۱ درصد را شامل می‌شود.
۱۳ استان شامل اردبیل، اصفهان، بوشهر، چهارمحال‌وبختیاری، خراسان رضوی، زنجان، سمنان، قزوین، قم، کردستان، گیلان، مازندران و همدان دارای بیشترین مشارکت اقتصادی در تابستان امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته بوده‌اند.
نرخ مشارکت در استان‌های اردبیل از ۴۵.۸ به ۴۷.۵ درصد، اصفهان از ۴۱.۳ به ۴۲.۲ درصد، بوشهر از ۳۸.۴ به ۴۲.۱ درصد، چهارمحال‌وبختیاری از ۴۱.۸ به ۴۲.۱ درصد، خراسان رضوی از ۴۰.۳ به ۴۲.۴ درصد، زنجان از ۴۶.۷ به ۴۹.۴ درصد، سمنان از ۳۶.۸ به ۳۸.۴ درصد، قزوین از ۴۳.۳ به ۴۳.۹ درصد، قم از ۳۶ به ۳۶.۵ درصد، کردستان از ۴۲.۶ به ۴۳ درصد، گیلان از ۴۴.۴ به ۴۶.۱ درصد، مازندران از ۴۲.۹ به ۴۴.۷ درصد و همدان از ۴۲.۳ به ۴۵.۷ درصد رسید.
بیشترین نرخ مشارکت اقتصادی در تابستان امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل در استان‌های زنجان با ۴۹.۴ درصد، اردبیل با ۴۷.۵ و آذربایجان غربی با ۴۶ درصد به ثبت رسیده است.
نرخ مشارکت اقتصادی (نرخ فعالیت)، عبارت است از نسبت جمعیت فعال (شاغل و بیکار) به جمعیت در سن کار است باتوجه‌به تعریف ارائه شده مشخص می‌شود که نرخ مشارکت اقتصادی به متغیرهایی چون جمعیت فعال و جمعیت در سن کار که در دل خود جمعیت غیرفعال را نهفته دارد، وابسته است.

کپی شد
All Content by Mehr News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

source

توسط ecokhabari